ERP Термин
"Поръчка за покупка "

Поръчката за покупка упълномощава доставчика да достави продукт (или да предостави услуга) до определена дата на определена цена.

Поръчката за покупка е договор между купувач и доставчик, който упълномощава доставчика да достави продукт (или да предостави услуга) на определена дата на определена цена. Поръчката за покупка става задължителна, когато доставчикът я приеме. Поръчките за покупка обикновено се използват при сделки между предприятия.

Използването на поръчки за покупка има много предимства, включително:

  • Гарантиране, че и двете страни са съгласни с едни и същи условия
  • Улесняване на точното водене на документацията
  • Подпомагане на избягването на недоразумения или спорове
  • Позволяване на купувача да проследява и контролира разходите
  • Подпомагане на преговорите с доставчиците за по-добри цени или условия
  • Осигуряване на доказателства за споразумение в случай на спор

Поръчките за покупка се генерират от купувача с помощта на софтуер, например система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). След това купувачът изпраща поръчката за покупка на доставчика по електронен път, по пощата или по друг приемлив начин. След като доставчикът получи поръчката за покупка, той обикновено потвърждава получаването и потвърждава, че може да изпълни изискванията. Ако доставчикът не може да изпълни изискванията на поръчката за покупка, той може да поиска от купувача поръчка за промяна.

Когато продуктът бъде доставен или услугата бъде предоставена, доставчикът изпраща фактура на купувача. Купувачът преглежда фактурата, за да се увери, че тя съответства на поръчката за покупка, и одобрява плащането. 

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!