Управление на взаимоотношенията с клиенти
(CRM)

Най-добрият CRM инструмент за проследяване на взаимоотношенията с клиенти и потенциални клиенти. Използвайте удобната CRM платформа, за да я свържете с продажби, анализи и електронна търговия. Всеобхватен, но интуитивен CRM за изграждане на клиентска база.

Управление на взаимоотношенията с клиенти<br/>

Какво представлява CRM?

Управление на вашите текущи и потенциални клиенти

Функцията за управление на взаимоотношенията с клиенти позволява да се управляват всички взаимодействия между вашата компания и външни клиенти. Целта на Управлението на взаимоотношенията с клиенти е да се проследяват, наблюдават и планират действия, свързани с удовлетвореността на клиентите и изпълнението на заявки, получени от множество точки на контакт.

SIX ERP Testimonial Cubes
“ Намерихме най-персонализираното решение, което замени нашето предишно CRM решение, с което работихме твърде дълго време. ”

Със стотици функции на CRM, ето нашите акценти!

Мисия за фокусиране върху трите най-важни неща за вас.

Едно от най-бързите CRM решения

Едно от най-бързите CRM решения

Получете по-добър контрол при управлението на клиентите си със светкавично бързи интерфейси.

Вашите служители по продажбите не харесват бавни интерфейси и ние го разбираме. Може да не е много приятно, когато CRM система е бавена и не реагира. Фокусирахме се върху създаването на едно от най-бързите решения за управление на всички данни за вашите клиентите.

SIX CRM е софтуер за управление на клиенти, изграден на базата на най-новите уеб технологии и съхранява всички CRM данни в специални бази данни в рамките на вашия собствен модул. Това позволява за бърза и ясна представа в мащаб и по-малко натоварване, когато повече ваши служители използват системата. Можете да се развивате толкова бързо, колкото искате; системата винаги ще бъде в крак с размера на вашата компания.

 • Уеб базирано решение
 • Не е необходима инсталация
 • Изградено с най-бързите уеб технологии
 • Широкообхватен CRM
Напълно интегрирано управление на данните за клиентите

Напълно интегрирано управление на данните за клиентите

Всички модули на SIX са интегрирани със CRM решение.

Всички модули на SIX ERP са взаимосвързани със CRM. Тази свързаност ви дава достъп до всички данни за клиентите, взаимодействията с тях и дори до финансовите данни, за да можете винаги да следите какво се случва във вашата компания.

Представете си, че всички данни за клиентите ви могат да бъдат намерени на едно място и то само с натискането на един бутон. По този начин можете да изградите силни взаимоотношения с клиентите въз основа на ясна представа за клиентите и данните от CRM.

 • API достъп до CRM данни
 • Свържете се с на външни източници на данни
 • Получете всеобхватна информация за клиентите
От потенциален клиент до реален клиент

От потенциален клиент до реален клиент

Пълно управление на процеса

Съхранете всичките си потенциални клиенти на едно място. След провеждане на кампании, вмъкнете всички потенциални клиенти в процеса си за продажби и управлявайте процеса според собствената си стратегия. Управлявайте всички етапи от едно-единствено табло за управление на CRM и превръщайте потенциалните клиенти в реални клиенти.

 • Управление на процеса
 • Управление на всички етапи
 • Превръщане на потенциални клиенти в реални клиенти
 • Наблюдавайте кампаниите и тяхната ефективност

CRM решение, на което се доверяват водещите компании

Докоснете се до глобална мрежа от компании, които вече познават и се доверяват на SIX.

10 милиона потенциални клиенти

са обработени

1 милиард долара в продажби

са генерирани чрез SIX

500+ Компании

използват SIX за стимулиране на бизнеса и растежа

SIX предоставя възможности на независими бизнес собственици навсякъде по света
SVG
Качество и сигурност

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Само вие притежавате CRM данните

Разполагате със собствени отделени модули с всички ваши данни. Никой друг няма достъп до тях. Вашите данни са само ваша собственост - винаги!

Европейски стандарти

Надеждна система, създадена в съответствие със строгите европейски стандарти. SIX е създаден за водещи световни компании.

Защита на данни

Бъдете в безопасност по отношение на изискванията за съхранение на данни. Нашият модул Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) дава възможност за безопасно управление на всички данни без никакви проблеми.

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Интересни статии в блога

bg-rrp-3-005-banner.jpg
BG-RRP-3.005 – Финансиране за МСП в България
За МСП (малки и средни предприятия) в България е на разположение ново безвъзмездно финансиране от ЕС и МИР. Във връзка с настоящия фокус върху иновациите и цифровизацията на българската екосистема, Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви нов фонд за подкрепа на МСП в България.Обхватът на този фонд е да даде...
implemeting-a-crm-banner.jpg
Разбиране на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите
Ако искате да имате успешен бизнес, е важно да разполагате с надеждна система за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM. CRM може да ви помогне да проследявате клиентите си, техните нужди и желания, както и как най-добре да ги обслужвате. Съществуват много различни CRM системи, така че е важно...
Building an ERP training schedule for your organization
Изготвяне на график за ERP обучение за вашата организация
Създаването на график за ERP обучение e може би най-важната част от успешното внедряване. То изисква внимателно планиране и обмисляне, за да се гарантира, че всички служители имат достатъчно познания за ефективното използване на платформата.При създаването на графика за обучение е изключително важно да се вземат предвид общите цели на...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!