Условия за ползване

Последна актуализация: 01.07.2022

1. Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, в които началната буква е изписана с главна буква, имат значение, определено при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на текущите Условия за ползване:

  • Дружество:  (наричано "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето" в текущите Условия за ползване) се отнася за SIX MS GmbH, Unter den
    Linden 101, Берлин, Германия.
  • Услуга: Отнася се за Уебсайта.
  • Вие: Отнася се за физическото лице, което осъществява достъп до Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това физическо лице осъществява достъп до Услугата или я използва, когато е приложимо.
  • Уебсайт: отнася се за SIX, достъпен на адрес: https://six.ms.

2. Условия за ползване

Информацията, съдържаща се в Услугата, е само за обща информация.

Дружеството не поема отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на Услугата.

В никакъв случай Дружеството не носи отговорност за каквито и да било специални, преки, косвени, последващи или случайни щети или каквито и да било други щети, независимо дали става въпрос за действия по договор, небрежност или друг деликт, произтичащи от или във връзка с използването на Услугата или съдържанието на Услугата. Дружеството си запазва правото да прави допълнения, изтривания или промени в съдържанието на Услугата по всяко време без предварително уведомление.

Дружеството не гарантира, че Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти.

4. Условия за ползване за грешки и пропуски

Информацията, предоставена от Услугата, е само за общи насоки по въпроси от интерес. Дори и Дружеството да предприема всички предпазни мерки, за да гарантира, че съдържанието на Услугата е актуално и точно, могат да възникнат грешки. Освен това, като се има предвид променящият се характер на законите, правилата и разпоредбите, е възможно да има забавяния, пропуски или неточности в информацията, съдържаща се в Услугата.

Дружеството не носи отговорност за евентуални грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация.

5. Условия за ползване за добросъвестно използване

Дружеството може да използва материали, защитени с авторски права, които не винаги са изрично разрешени от собственика им. Дружеството предоставя такива материали за критики, коментари, новинарски репортажи, преподаване, научна дейност или изследвания.

Дружеството смята, че това представлява "добросъвестно използване" на всеки такъв материал, защитен с авторско право, както е предвидено в раздел 107 от Закона за авторското право на САЩ.

Ако желаете да използвате материал, защитен с авторско право, от Услугата за свои собствени цели, които надхвърлят добросъвестно използване, трябва да получите разрешение от собственика на съответния материал.

6. Условия за ползване за изразени мнения

Услугата може да съдържа възгледи и мнения на автори, които не отразяват задължително официалната политика или позиция на който и да е друг автор, агенция, организация, работодател или компания, включително Дружеството.

Коментарите, публикувани от потребителите, поемат пълната отговорност и вина за всякакви клевети или съдебни спорове, които произтичат от нещо написано или като пряк резултат от нещо написано в коментар. Дружеството не носи отговорност за коментари, публикувани от потребители, и си запазва правото да изтрие всеки коментар по каквато и да е причина.

7. Условия за ползване за носене на отговорност

Информацията в Услугата се предоставя с разбирането, че Дружеството не се занимава с предоставяне на правни, счетоводни, данъчни или други професионални съвети или услуги. Като такава, тя не трябва да се използва като заместител на консултации с професионални счетоводни, данъчни, правни или други компетентни съветници.

В какъвто и да било случай, Дружеството и неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети, произтичащи от или във връзка с вашия достъп, използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата.

8. Условия за ползване - "ползване на своя отговорност"

Цялата информация в Услугата се предоставя "такава, каквато е", не гарантира за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и не предоставя гаранция в какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, в това число, но не само, за изпълнение, продаваемост и годност за конкретна цел.

Дружеството не носи отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията, предоставена от Услугата, или за каквито и да било последващи, специални или подобни щети, дори ако е било уведомено за възможността за такива щети.

9. За контакти

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване, можете да се свържете с Нас:

  • На имейл: hello@six.ms