Политика за поверителност

Последна актуализация: 06.07.2022

Настоящата Политика за поверителност описва нашата политика и процедура за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате Услугата, и Ви разяснява Вашите права за поверителност и как Ви защитава законът.

Ние използваме Вашите Лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с текущата Политика за поверителност.

1. Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, в които началната буква е изписана с главна буква, имат значение, определено при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящата Политика за поверителност:

Акаунт: отнася се за уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нея.

Дружество: (наричано в текущото споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето") се отнася за SIX MS GmbH, Unter den Linden 101, Берлин, Германия.

Бисквитки: отнася се за малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от даден уебсайт, съдържащи подробности за историята на Вашето сърфиране наред с многобройните му приложения.

Страна: отнася се за Берлин, Германия

Устройство: отнася се за всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни: отнася се за всяка информация, която се отнася за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

Услуга: отнася се за Уебсайта.

Доставчик на услуги: отнася се за всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. Отнася се за дружества или лица от трети страни, наети от Дружеството, за извършване на услуги свързани с Услугата, или за подпомагане на Дружеството при анализ на начина на използване на Услугата.

Данни за използване: отнася се за автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на дадена страница).

Уебсайт: отнася се за SIX, достъпен на https://six.ms.

Вие: отнася се за физическото лице, което осъществява достъп до или използва Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до или използва Услугата, когато е приложимо.

2. Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, Ние може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране на Вашето име. Личната информация може да включва, но не само, 

- Имейл адрес
- Име и фамилия
- Данни за използване

Данни за използване

Данните за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване може да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от мобилно устройство, Ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на мобилното устройство, IP адреса на мобилното устройство, мобилната операционна система, вида на мобилния интернет браузър, уникалните идентификатори на устройството и други диагностични данни за вашето устройство.

Възможно е също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии, за проследяване, на активността в Услугата и съхранение на определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на Нашата Услуга. Технологиите, които използваме, може да включват:

 • Бисквитки или браузър бисквитки. Бисквитката е малък файл, поставен на Вашето Устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да отказва всички Бисквитки или да известява при изпращане на Бисквитки. В случай че не приемете нашата Политика за бисквитките, е възможно някои функционалности на нашата Услуга да бъдат неизползваеми . Ако не сте настроили Вашия браузър така, че да отказва Бисквитки, нашата Услуга може да използва Бисквитки.
 • Флаш Бисквитки. Някои функции на нашата Услуга могат да използват локално съхранени обекти (или Флаш Бисквитки), за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания или Вашата дейност в нашата Услуга. Бисквитките Flash не се управляват от същите настройки на браузъра като тези, използвани за Бисквитките на браузъра. За повече информация относно това как можете да изтриете Флаш Бисквитки, моля, прочетете "Къде мога да променя настройките за деактивиране или изтриване на локални споделени обекти?", достъпна на адрес: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
 • Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също clear gifs, pixel tags и single-pixel gifs), които позволяват на Дружеството например да брои потребителите, които са посетили тези страници или са отворили имейл, и за други действия свързани със статистиката на уебсайта (например регистриране на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни". Постоянните "бисквитки" остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, след преминаване в офлайн режим, докато сесийните "бисквитки" се изтриват веднага след затваряне на браузъра.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни Бисквитки за целите, посочени по-долу:

Необходими / съществени Бисквитки

Вид: Сесийни бисквитки

Приложени от: Нас

Цел: Тези Бисквитки са от съществено значение, за предоставяне на услугите на Уебсайта, и за възможността да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на автентичността на потребителите и за предотвратяване на неоторизирано използване на потребителски акаунти. Без тези Бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и Ние използваме тези Бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Политика за бисквитките / Известие за приемане на бисквитките

Вид: Постоянни бисквитки

Приложени от: Нас

Цел: Тези Бисквитки идентифицират дали потребителите са приели условията за ползване на бисквитки.

Функционални бисквитки

Вид: Постоянни бисквитки

Приложени от: Нас

Цел: Тези Бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате Уебсайта, като например запомняне на данните Ви за вход или езиковите Ви предпочитания. Целта на тези Бисквитки е да Ви предоставим персонализирано ползване и да избегнем необходимостта да въвеждате предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и Вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за използване на бисквитки или раздел Политика за бисквитките в нашата Политика за поверителност.

3. Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за наблюдение на използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас Лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

За изпълнение на договор: разработване, спазване и предприемане на договор за покупка на продукти, артикули или услуги, които сте закупили, или на друг договор с Нас чрез Услугата.

За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например push нотификации на мобилно приложение, за да ви информираме за актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За да Ви предоставяме новини, специални оферти и информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са сходни с тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За да управляваме Вашите заявки: За да обслужваме и управляваме Вашите заявки към Нас.

За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация, за да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, при която Личните данни, съхранявани от Нас за потребителите на нашите Услуги, са сред прехвърлените активи.

За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашето преживяване.

Можем да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчици на услуги: Можем да споделим Вашата лична информация с Доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, да се свържем с Вас.
 • За бизнес трансфери: Можем да споделим или прехвърлим Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на Дружеството, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друго дружество.
 • С филиали: Можем да споделяме Вашата информация с Наши филиали, като в този случай ще изискваме от тези филиали да спазват настоящата Политика за поверителност. Свързаните дружества включват Нашата основна компания и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с Нас.
 • С бизнес партньори: Можем да споделяме Вашата информация с Наши бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: когато споделяте лична информация или взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън.
 • С Вашето съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всяка друга цел с Вашето съгласие.

4. Запазване на Вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в текущата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за изпълнение на нашите правни задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще запази Данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за ползване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на Нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

5. Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.

Съгласието Ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Дружеството ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице подходящи мерки за контрол на сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

6. Оповестяване на лични данни

Бизнес транзакции

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще Ви уведомим преди прехвърлянето на Вашите Лични данни, които стават обект на различна Политика за поверителност.

Правоприлагане

При определени обстоятелства Дружеството може да бъде задължено да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите Лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, в следните случаи:

 • Спазване на законово задължение
 • Защита на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на Потребителите на Услугата или на обществеността
 • Защита от правна отговорност

7. Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите Лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че използваме съвременни методи за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Защита на децата

Услугата ни не е предназначена за лица под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с Нас. Ако узнаем, че сме събрали Лични данни от лица под 13-годишна възраст без проверка на родителското съгласие, Ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от Нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласие като правно основание за обработване на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, Ние може да поискаме това съгласие, преди да събираме и използваме тази информация.

10. Промяна на Политиката за поверителност

Възможно е да актуализираме Политиката си за поверителност. Ние ще Ви уведомим за всички промени, при публикуване нова Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или на видно място в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме датата на "Последна актуализация" в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

11. За контакти

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • На имейл: hello@six.ms