Управление на човешките ресурси (HRM)

Управлявайте всичките си служители от една единствена информационна система за човешки ресурси. Системата ви позволява да следите работното време и да управлявате отпуските. Цялостното решение за планиране на човешките ресурси ви помага и в процеса на набиране и оценяване.

Управление на човешките ресурси

Какво представлява Управление на човешките ресурси?

Стратегическо управление на вашите служители и техния потенциал

Модулът, Управление на човешките ресурси, съчетава различни процеси от управлението на персонал в една система. От набиране на персонал, интеграция и развитие на служители до прекратяване на договор. Целта е да се разработи цялостна стратегия в УЧР, и да се насочи производителността на служителите към стратегическите цели на работодателя. Освен това информационната система за УЧР ви дава достъп до необходимата информация за вашия персонал.

Управление на ЧР

Управление на целия персонал

Отличното управление на персонал е задължително за всяка компания - като се започне от първия служител!
Decorator Управление на човешките ресурси
Набиране на персонал

Бързо набиране на служители

Набирайте персонал по-бързо с помощта на множество интегрирани функции и управление на интервюта.
Decorator Управление на човешките ресурси
Договори

Управление на договори

Съхранявайте договорите на служителите си и бъдете наясно със сроковете им. Управлявайте целия правен процес с помощта на метод "всичко в едно".
Decorator Управление на човешките ресурси
SIX ERP Testimonial Cubes
“ Намерихме най-персонализираното решение, което замени нашето предишно CRM решение, с което работихме твърде дълго време. ”

Функции на информационната система за човешки ресурси за управление на работната сила

Получете цялостно решение за вашата стратегия за човешките ресурси

Автоматизиран и стандартизиран процес на интеграция на персонал

Автоматизиран и стандартизиран процес на интеграция на персонал

Създавайте работещи методи за интеграция

Споделяйте информация за обученията и компанията, от която се нуждае служителя. Процесът на интеграция може да бъде автоматизиран, за да получат лесен достъп до цялата информация, от която служителите се нуждаят, за да започнат бързо и ефективно работа. Наред с интеграцията на персонал, управлението на целия жизнен цикъл на служителите помага за развитието им и опростява процеса на прекратяване на трудовите правоотношения.

 • Единно управление за интеграция на служители
 • Управлявайте ресурсите за новите служители
 • Предоставяйте права за достъп на нови служители
 • Създавайте контролни списъци за бързо въвеждане в работния процес


   

Всички договори и придружаващи документи на едно място

Централизирана и актуална документация

Управлявайте всички трудови договори от едно място. Системата не просто управлява договорите, възможно е дори да се подписват договори с електронен подпис.

Прикрепвайте важни документи към трудовите договори и винаги ще разполагате с актуална документация.

 • Управление на трудови договори
 • Електронни подписи
 • Широкообхватно управление на документи

Създавайте вътрешни обучения за компанията

Привлечете нови служители от първия час

Системата за управление на човешките ресурси позволява да се създават различни работни потоци за интеграция и специфични обучения, които могат да се управляват групово или по други фактори . Тази функционалност също така проследява дали служителите взаимодействат с обучението и се ангажират със съдържанието.

 • Лесно създаване на обучения
 • Създавайте разбираеми встъпителни обучения
 • Централизирано управление на групи обучения или определени части от  тях

Управление на човешките ресурси, на което се доверяват водещи компании

Докоснете се до глобална мрежа от компании, които вече познават и се доверяват на SIX.

80,000 Служители

се ръководят с помощта на SIX УЧР

1,000,000 CV-та

са обработени

500+ Компании

използват SIX за стимулиране на бизнеса и растежа

SIX предоставя възможности на независими бизнес собственици навсякъде по света
SVG
КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Само вие притежавате данните за ЧР

Разполагате със собствени отделени модули с всички ваши данни. Никой друг няма достъп до тях. Само вие имате достъп до донните си - винаги!

Европейски стандарти

Надеждна система, създадена в съответствие със строгите европейски стандарти. SIX е създаден за водещи световни компании.

Защита на данни

Бъдете в безопасност по отношение на изискванията за съхранение на данни. Нашият модул Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) дава възможност за безопасно управление на всички данни без никакви проблеми.

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Интересни статии в блога

ERP Acquisition: How to Prepare an RFQ to Buy the Right ERP Solution
Придобиване на ERP: Как да подготвите запитване за покупка на правилното ERP решение
Когато бизнесът ви се разраства и осъзнаете, че се нуждаете от ERP решение, следващата стъпка е да започнете да мислите за придобиването му. Една от първите стъпки в този процес е да създаването на RFQ (запитване за оферта). Този документ ще помогне на потенциалните доставчици да разберат вашите нужди и...
A Step-by-Step Guide to Planning Your ERP Implementation
Ръководство за планиране на внедряването на ERP
Обмисляте ли да внедрите ERP система за вашия бизнес? Ако е така, имате късмет! Това ръководство ще ви запознае стъпка по стъпка с всичко, което трябва да направите, за да се подготвите за внедряването на ERP. Ще разгледаме всичко - от избора на правилния доставчик на ERP до планирането на...
human-resouce-management-in-erps-banner.jpg
Управление на човешките ресурси в ERP
Управлението на човешките ресурси (УЧР) е процес на управление на хората в организациите. В традиционния смисъл функциите на УЧР включват набиране, подбор, обучение и възнаграждение. В съвременната епоха обаче обхватът на УЧР се разшири и включва и други функции, като управление на качеството на работата и ангажираността на служителите. ERP системите...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!