Управление на
проекти и задачи

SIX Управление на проекти е цялостен, лесен за използване софтуер за управление на проекти, който прави възможно управлението на множество самостоятелни задачи и цели проекти. Следете в детайли всеки проект с лесни за разбиране Канбан табла, и управлявайте сложни проекти дори с външни партньори.

Управление на <br>

Какво представлява Управление на проекти

Софтуерът за управление на проекти се използва за планиране на проекти, разпределение на ресурси, планиране и проследяване на свързани с тях задачи.

Софтуерът за управление на проекти се използва за сътрудничество и комуникация между всички заинтересовани страни. Специализираният софтуер за управление на проекти помага да се планират, организират и разпределят ресурси и дава възможност за проследяване на всички задачи и отговорности. Сътрудничеството между заинтересовани страни и персонал, може да бъде опростено с помощта на подходящ софтуер за управление на проекти. Канбан таблата и графиците визуализират разбираемо задачите и състоянието на всеки проект. SIX Управление на проекти също така, проследява изразходваното време за отделните задачи за оптимизирано ценообразуване за вашите клиенти.

SIX ERP Testimonial Cubes
“ Намерихме най-персонализираното решение, което замени нашето предишно CRM решение, с което работихме твърде дълго време. ”

Пълен комплект инструменти за управление на проекти

Управлявайте вътрешни и външни проекти чрез вашата компания с всички необходими функции необходими за управление на проекти

Многофункционално  табло за управление на проекти

Многофункционално табло за управление на проекти

Получете ясна представа за всички проекти с един поглед

Лесното за разбиране табло за управление ще ви даде ясна представа за състоянието на проектите. С помощта на различни инструменти, като например Kanban Boards и Gant Charts, ви дава възможност да проследявате задачите, основните етапи и отделеното времето за всеки проект.

Чрез таблото за управление е възможно също така да управлявате членовете на екипа, да виждате общия напредък и да каните външни хора в проекта си.

Никога повече няма да гадаете за това колко време ще отнеме задача или проект.

  • Лесно за разбиране табло за управление
  • Ясни статистически данни и показатели на проекти
  • Всички дейности, свързани с проект, само на един клик разстояние

Сътрудничество с клиенти и партньори

Взаимодействайте с всяка задача по проект, с всяка заинтересована страна

Никога повече не се чувствайте сами. SIX ERP ви дава възможност да сътрудничите с всяка вътрешна или външна заинтересована страна. Можете лесно да споделяте напредъка на проект, да давате достъп до документи и файлове или да възлагате задачи.

Нашите функции за сътрудничество повишават ефективността и прозрачността на проекта, чрез функция за заявки за поддръжка, улесняваща взимането на текущи и бъдещи решения.

  • Канете външни заинтересовани страни в проекти
  • Споделяйте документи и работете в синхрон
  • Имайте пълна яснота за всеки проект
Управление на вътрешни или поръчани проекти

Управление на вътрешни или поръчани проекти

Идеално за всяка компания, таксува задачи

Всеки проект се нуждае от планиране. С нашето решение ви помагаме да съставите задачи, основни етапи, да определите бюджет и да следите разходи на проекти. Никога повече няма да надхвърляте бюджета! Получавайте известия и предприемайте действия навреме.

  • Бюджетиране и проследяване на разходи
  • Автоматизация при ценообразуване за проекти
  • Сигнали и известия свързани с бюджета

Инструменти за управление на проекти, на които се доверяват водещи компании

Докоснете се до глобална мрежа от компании, които вече познават и се доверяват на SIX.

8,000+ Проекти

успешно менажирани със SIX

140,000+ Задачи

изпълнени със SIX

1,000,000+ Часа

са отработени и проследени

SIX предоставя възможности на независими бизнес собственици навсякъде по света
SVG
КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - вашите данни са ваша собственост!

Само вие притежавате данните по проекти

Разполагате със собствени отделени модули с всички ваши данни. Вие решавате кой да има достъп до данните свързани с проекти. Вие притежавате данните си - винаги!

Европейски стандарти

Надеждна система, създадена в съответствие със строгите европейски стандарти. SIX е създаден за водещи световни компании.

Защита на данни

Бъдете в безопасност по отношение на изискванията за съхранение на данни. Нашият модул Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) дава възможност за безопасно управление на всички данни без никакви проблеми.

Ние не сме Software as a Service(SaaS) - вашите данни са ваша собственост!

Интересни статии в блога

implementing-a-wms-banner.jpg
Разбиране на решенията за управление на склада
Системата за складово управление (WMS) е софтуерно приложение, което подпомага ежедневните операции в склада. Системата за складово управление помага да се контролира и направлява движението на материалите в склада и играе съществена роля за оптимизиране на ефективността на тези операции. Има много неща, които трябва да се вземат предвид при...
ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят начин за по-добро приспособяване на софтуера към специфичните процеси и нужди на компанията и да подобрят потока от данни между...
team-structure
Структура на екипа за внедряване на ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността. ERP софтуерът интегрира различни бизнес процеси, като счетоводство, човешки ресурси, складово стопанство и управление на взаимоотношенията с клиентите. Правилната структура на екипа е от решаващо...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!