• ERP Системи
  • 22.08.2022

Каква е добрата и лесна CRM система?

Неща, на които трябва да се обърне внимание и които трябва да се търсят в един подходящ инструмент за управление на връзките с клиенти

what-a-good-crm-needs-banner.jpg
“ Ако смятате, че внедряването на CRM струва твърде скъпо... грешите. “

CRM системата е софтуер, който помага на фирмите да управляват взаимоотношенията си с клиентите. Тя позволява на компаниите да проследяват и съхраняват данни за клиентите, взаимодействия и информация за контакт на едно централно място. Но не всички CRM системи са еднакви. Някои са много по-лесни за използване от други. И така, какво прави една CRM система добра и лесна? Ето девет функции, които са от съществено значение за всяка добра CRM система:

1. Лесно използване

Системата CRM трябва да бъде лесна за навигация и удобна за ползване. Оформлението трябва да е просто, а бутоните да са разбираеми. Това помага за по-доброто управление на взаимоотношенията с клиентите, като улеснява служителите при използването ѝ. Освен това добрата CRM система трябва да има и добро ниво на адаптивност. Това позволява на предприятията да приспособят системата към своите специфични нужди и бизнес процеси.

2. Управление на данните за клиентите

Добрата CRM система трябва да има надеждни функции за управление на данните на клиентите. Тя трябва да позволява на фирмите да проследяват взаимодействието с клиентите, информацията за контакт и историята на покупките. Това помага на фирмите да разберат по-добре своите клиенти и да им предоставят възможно най-доброто обслужване.

3. Управление на потенциални клиенти

Добрата CRM система трябва да има и мощни функции за генериране и управление на потенциални клиенти. Тя трябва да помага на фирмите да генерират потенциални клиенти чрез различни канали, като социални медии, уебинари и събития. Освен това системата трябва да помага на предприятията да проследяват и управляват своите потенциални клиенти. Това помага на фирмите да поддържат контрол върху продажбите си и да сключват повече сделки. 

4. Надеждни възможности за отчитане

Добрата CRM система трябва да разполага с надеждни възможности за отчитане, така че фирмите да могат да проследяват своя тръбопровод за продажби, дейностите по продажбите, фунията с потенциални клиенти и др. Това помага на фирмите да разберат своята ефективност и да определят областите, в които могат да се подобрят. Освен това надеждното отчитане помага на предприятията да проследяват напредъка си във времето и да измерват ефективността на маркетинговите си кампании.

5. Полета с възможност за персонализиране

Добрата CRM система трябва да има полета за персонализиране, които улесняват използването на системата от всеки бизнес. Това позволява на предприятията да адаптират системата към своите специфични нужди и бизнес процеси. Освен това персонализируемите полета улесняват и служителите при използването на системата. Те не трябва да губят време, за да разберат как да използват системата, защото тя вече е конфигурирана по начин, който работи най-добре за тях.

6. Интеграция с друг софтуер

Системата трябва да може да се интегрира с други софтуери, които фирмите използват, като например софтуера за имейл маркетинг или счетоводен софтуер. Това позволява на фирмите лесно да прехвърлят данни напред и назад между различните програми и да подобрят ефективността си.

7. Персонализируеми и лесни за адаптиране

Важно е CRM да се персонализира според фирмените потоци и процеси, характерни за компанията или индустрията. Това позволява CRM да бъде адаптиран към конкретния бизнес и неговите нужди. Освен това улеснява използването му от служителите, тъй като те вече са запознати със системата. Персонализираните полета и оформления също помагат за подобряване на ефективността, като улесняват служителите при проследяването на данните и взаимодействията с клиентите. Така че, ако искате добра и лесна CRM система, напълно я персонализирайте според уникалните потоци и процеси на вашата компания.

8. Необходими готови функционалности

Най-важните функционалности, управление на клиенти, управление на потока от сделки, управление на напомняния, но също така и добри допълнения, е интеграцията на функционалности на кол-центъра, проследяване на обаждания, проследяване на водещи клиенти, имейли и други.

Когато избирате CRM система, трябва да се уверите, че тя разполага с необходимите функции. Въпреки това функциите не трябва да бъдат прекалено затрупани от функции. Често CRM системите имат много функции, които се използват рядко. Това може да е контрапродуктивно и да затрудни използването на системата.

Вместо това фирмите трябва да се съсредоточат върху основните функции, от които се нуждаят, и да гарантират, че тези функции са внедрени правилно.

9. Мащабируемост

Много фирми подценяват предизвикателствата, свързани с мащабируемостта на CRM системите (или на софтуера като цяло), и разходите, свързани с разрастването на техния екип по продажбите. Бизнесът, който използва CRM система, често е малък екип. С разрастването на бизнеса все повече служители се нуждаят от достъп до системата. Това може бързо да стане скъпо, ако системата се базира на цени за потребител/месец.

Освен това, ако CRM системата не е мащабируема, тя може бързо да се претовари и да затъне. Това може да доведе до затруднен достъп на служителите до системата и до загуба на данни.

Това е така, защото предприятията трябва да се уверят, че тяхната CRM система е мащабируема, за да може да расте заедно с тяхната компания. Системата трябва да може лесно да добавя нови потребители и модули, така че служителите да могат да продължат да използват системата без проблеми. Освен това системата трябва да може лесно да се интегрира с други софтуерни програми, които бизнесът използва.

Обобщение

Добрата CRM система трябва да има няколко основни функции, като например възможност за управление на клиенти, поток от сделки и напомняния. Освен това системата трябва да може да се персонализира и лесно да се адаптира към специфичните за компанията потоци и процеси. Това я прави по-лесна за използване от служителите и спомага за подобряване на ефективността. Накрая, системата трябва да може да се мащабира, за да расте заедно с компанията.

Ако търсите CRM система, която предлага всички необходими функции без ограниченията и разходите, SIX ERP е напълно интегрирана с ERP и предлага CRM функции като водещите решения.

SIX ERP е базиран в облака софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), който предлага CRM функции, подобни на тези на решенията, базирани само на CRM. Той е напълно адаптивен и може да бъде адаптиран към специфичните за компанията потоци и процеси. Освен това е мащабируем, така че да може да расте заедно с компанията.

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

wms-explainded-banner.jpg
Обяснение на системите за управление на складове (WMS) - Управление на съвременния бизнес
Складовите операции са в основата на много предприятия, тъй като позволяват безпроблемното и ефективно движение на стоките към клиентите. Управлението на инвентара, поръчките, доставките и персонала в един или повече...
Warehouse and Supplier Management
Топ 10 функции на ERP, от които се нуждаят складовете и дистрибуторите
Ако се занимавате със складиране и дистрибуция на стоки, знаете, че една добра ERP система е от решаващо значение за вашия успех. Но при наличието на толкова много различни ERP...
ERP pricing models
Модели за ценообразуване на ERP
По отношение на моделите за ценообразуване при планиране на ресурсите на предприятието (ERP) има три основни варианта: абонамент, безсрочен абонамент и на база на използването. При абонаментните модели на ERP...