• Сравнения на ERP
 • 05.06.2023

Разлики между облак-базираните и локалните ERP системи

Кой е най-добрият избор за внедряване на ERP?

Differences between cloud-based and on-premises ERP systems
“ Никога не откъсвайте поглед от паричния поток. Той е жизненоважен за бизнеса. “

Софтуерът за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е необходим за много предприятия. ERP решенията позволяват на организациите да управляват своите финанси, операции и други свързани с тях бизнес дейности. Но при наличието на толкова много различни варианти на ERP на пазара изборът може да се окаже труден.  

Например, дали да изберете ERP система, базирана в облак, или локална такава? В тази статия са изтъкнати някои от предимствата и недостатъците на двата варианта, за да можете лесно да вземете решение.

Изборът между облак-базирани и локални ERP системи зависи от нуждите на вашата организация. Облак-базираните ERP системи предлагат удобство, мащабируемост и по-кратки срокове за внедряване, докато локалните ERP системи осигуряват по-голям контрол и възможности за персонализиране. Обмислете внимателно нуждите на вашата организация и се уверете, че сте избрали правилната система за вашия бизнес. С подходящото ERP решение можете да повишите ефективността, да подобрите обслужването на клиентите и да развиете компанията си.

Облак-базирани ERP системи

Облак-базираните ERP системи предлагат на предприятията редица предимства, които не могат да бъдат постигнати с локални решения. Чрез използването на изчисления в облак компаниите имат достъп до данните си от всяко място и устройство, като отпадат необходимостта от физически сървъри и свързаните с тях първоначални инвестиции в хардуер или софтуер. Освен това ERP системите, базирани на облак, не изискват поддръжка на системата или ИТ поддръжка, тъй като с това се занимава доставчикът, като по този начин осигуряват на предприятията икономии на разходи и мащабируемост.

Облак-базираните ERP системи обикновено имат тези предимства:

 1. Мащабируемост: Облак-базираните ERP системи могат лесно да бъдат мащабирани, за да отговорят на нарастващите нужди, което ги прави отличен избор за компании, които очакват растеж.
 2. Достъпност: Облак-базираните ERP системи, предлагат достъп до бизнес данните и процесите по всяко време и навсякъде, като елиминират необходимостта от физически сървъри и свързаните с тях инвестиции.
 3. Икономичност: Чрез използването на ресурсите за изчисления в облака предприятията могат да спестят значително от разходите за ИТ поддръжка и поддръжка на системата, тъй като доставчикът предоставя тези услуги. (Внимание: Някои облачни системи могат да бъдат и по-скъпи - сравнете!)
 4. Повишена сигурност:  Облак-базираните ERP системи, могат да осигурят по-голяма сигурност за предприятията поради съхранените данни в защитена облачна среда, която постоянно се актуализира и наблюдава от доставчика.

Внедряване в облака, управляван облак и SaaS

Внедряването в облака е начин за управление на софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), който включва хостинг услуги в облака, което означава публична сървърна инфраструктура, свързана с интернет. Внедряването в облака елиминира необходимостта от постоянна физическа ИТ инфраструктура на място и осигурява решение за съхранение на данни извън офиса.  

Управляваните услуги в облака позволяват на организациите да възложат на външни изпълнители ежедневното управление на своята среда в облака, като например поправки, актуализации на системата, сигурност и мониторинг. Управляваните облачни услуги позволяват на ИТ отделите да се съсредоточат върху други задачи, вместо да се тревожат за поддръжката на определената среда на ERP системата.

Софтуер като услуга (SaaS) е ERP решение, хоствано в облака и предоставяно по интернет. Доставчикът обикновено поема отговорността за управлението на хардуера и софтуера, което дава възможност на организациите да имат лесен достъп до своя ERP софтуер, без да инвестират в сървърна инфраструктура или специализиран персонал. SaaS обикновено означава, че все пак ще трябва да се правят актуализации и поддръжка, но може да бъде много гъвкав и да се добавят ресурси при поискване. При SaaS няма да имате толкова голям контрол върху внедряването или поддръжката, но това спестява време от основните бизнес дейности.

Примери за облак-базирани ERP системи:

 1. SIX ERP Cloud
 2. SAP S/4HANA Cloud
 3. Oracle ERP Cloud
 4. Microsoft Dynamics 365 Business Central
 5. Acumatica ERP
 6. NetSuite OneWorld
 7. Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Локални ERP системи

ERP системите, инсталирани на място, обикновено се инсталират на сървъри и хардуер на компанията, което означава, че фирмата е отговорна за инсталирането, поддръжката и обновяването на своята система. Наземните ERP системи могат да изискват значителни първоначални инвестиции както в хардуер, така и в софтуер.  

Що се отнася до сигурността на данните, локалните ERP решения осигуряват по-голям контрол, тъй като данните се съхраняват на място, което означава, че достъпът може да бъде строго защитен и наблюдаван. Локалните ERP системи предлагат и по-голяма гъвкавост по отношение на персонализирането, тъй като са проектирани да отговарят на специфичните бизнес нужди, за разлика от SaaS ERP решенията, които имат зададен дизайн със специфични функционалности.

Локалните решения обикновено имат тези предимства:  

 • Повишен контрол: При локалните ERP решения предприятията имат по-голям контрол върху данните и актуализациите на системата.
 • Гъвкавост: Локалните ERP системи могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на специфичните нужди на бизнеса.
 • Сигурност на данните: Данните се съхраняват на място, така че достъпът до тях може да бъде наблюдаван и строго защитен.

Примери за локални ERP системи:

 1. SIX ERP Local
 2. SAP Business Suite
 3. Microsoft Dynamics AX
 4. Sage 300

Истинската история зад SIX ERP

Нека ви обясним защо направихме специален раздел, посветен на SIX, защото смятаме, че може да ви хареса да прочетете това.  

Нашата история е, че ни беше доста омръзнало от пазара на ERP системи, с толкова много непрозрачни опции по отношение на лицензи, разходи, функционалности, разширяване и дори хостинг опции. Ето защо решихме да тръгнем по друг път. Създадохме ERP система, която ви дава предимствата на всички светове; тя е с еднократен лиценз, дава ви неограничен брой потребители и неограничен достъп до модулите, а благодарение на нашите опции за облачен или локален хостинг можете да се мащабирате спокойно или дори да имате управлявано локално решение, без да се притеснявате за ИТ, резервни копия, сигурност, актуализации за поддръжка и т.н.

Избор на най-добрата ERP система за вашия бизнес

 • Фактори, които трябва да се вземат предвид при избора между ERP система, базирана на облак, и ERP система, инсталирана на място, като например размер и естество на бизнеса, текуща ИТ инфраструктура и бюджет.
 • Как да оценявате и сравнявате различни ERP системи, за да определите най-подходящата за вашия бизнес

Изборът на най-добрата ERP система за вашия бизнес е важно решение с дългосрочни последици. За да вземете информирано решение, при оценката на различните ERP системи е важно да вземете предвид фактори като бюджет, размер и характер на компанията, текуща ИТ инфраструктура и необходими функции.  

Като начало трябва да оцените и сравните функциите, предлагани от всяка ERP система. Преценете ключовите функции, които са от решаващо значение за вашия бизнес, и проверете дали те се поддържат в сравняваните системи. Например, ако се нуждаете от модул за управление на човешките ресурси, проверете дали той е включен във всяка система. Също така разгледайте мащабируемостта на всяка система - колко лесно може да бъде адаптирана към нарастващите нужди на вашия бизнес, особено когато искате да разширите дейността си в различни държави или в момента се разраствате.

На следващо място трябва да разгледате разходите за внедряване и използване на всяка система. ERP системите, базирани на облак, обикновено изискват абонаментна такса, докато локалните решения обикновено включват първоначална лицензионна такса заедно с разходи за ИТ инфраструктура. Можете да изберете едно решение вместо друго в зависимост от бюджета и ресурсите си. Управляваният облак или решения като версията SIX ERP LOCAL са чудесни алтернативи, когато искате удобството на облака без високи първоначални разходи и без или с ниски месечни разходи.

И накрая, би било полезно, ако разгледате ИТ инфраструктурата, необходима за всяка ERP система. Системите, базирани на облак, обикновено не изискват допълнителна настройка на инфраструктурата, тъй като се хостват на сървърите на доставчика. За разлика от тях локалните решения обикновено изискват инсталиране и използване на сървър и друг хардуер. Прегледайте съществуващата ИТ инфраструктура, с която разполагате, и преценете коя система би била по-подходяща за вашия бизнес, като вземете предвид разходите за допълнителен хардуер или софтуер, които може да са необходими.

Заключение

Когато става въпрос за избор на подходяща ERP система за вашия бизнес, има много различни възможности. Облак-базираните и локалните системи предлагат предимства в зависимост от нуждите на всеки отделен бизнес. С управляваните облачни решения, които вече стават все по-широко достъпни, компаниите могат да се радват на голяма гъвкавост при избора на ERP система, която да отговаря на техния бюджет и на техните изисквания. Оценката на фактори като цена, мащабируемост, предлагани функции и необходима ИТ инфраструктура ще ви помогне да вземете решение, което да отговаря най-добре на настоящите и бъдещите ви нужди. Независимо от това какъв вариант ще изберете, разглеждането на всички тези възможности ще ви гарантира, че ще изберете ERP система, която ще ви помогне да постигнете успех за вашия бизнес.

Ако търсите ERP решение, което предлага отлична гъвкавост, мащабируемост и рентабилност, тогава SIX може да бъде най-добрият ви избор. Ние предлагаме управлявана ERP система, базирана на облак, с неограничени възможности, за да можете да изведете бизнеса си на следващото ниво. Свържете се с нас още днес за повече информация и безплатна консултация.  

Ако искате да научите повече за ERP системите и техните функции, разгледайте нашия блог за полезни съвети. Очакваме с нетърпение да помогнем на вашия бизнес да успее!

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

purchase-management-done-right-banner.jpg
Правилно управление на покупките
Уморени ли сте от усещането, че вашият процес на управление на покупките е безкраен кошмар? Ако търсите начин да рационализирате и опростите подхода си, сте попаднали на правилното място. В SIX...
Building an ERP training schedule for your organization
Изготвяне на график за ERP обучение за вашата организация
Създаването на график за ERP обучение e може би най-важната част от успешното внедряване. То изисква внимателно планиране и обмисляне, за да се гарантира, че всички служители имат достатъчно познания...
team-structure
Структура на екипа за внедряване на ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността. ERP софтуерът интегрира различни бизнес...