• ERP Системи
 • 19.09.2022

ERP системи: Как работят те?

Какви са основните характеристики и какви видове ERP има?

how-do-erps-work-banner.jpg
“ Във всяка организация има само няколко ключови процеса, които обслужват основната дейност. Всички останали процеси подпомагат ключовите процеси в определен аспект. “

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са се превърнали в неразделна част от много компании. Но какво точно представляват ERP? Как функционират те? Какви са различните видове ERP? И преди всичко, кои са основните функции, които трябва да покрива една ERP система?

В тази публикация ще отговорим на всички тези въпроси и още нещо! Ще обясним накратко ERP системите и ще обсъдим трите основни вида: локална ERP, облак-базирана ERP и хибридна ERP. Накрая ще ви дадем кратък преглед на някои от най-забележителните функции, които трябва да притежават всички ERP системи.

Обобщение: Какво представлява ERP?

Цялата статия: href="https://bg.six.ms/blog/kakbo-e-erp-systemi">Какво е Планиране на ресурсите на предприятието

ERP е вид бизнес софтуер, който позволява на компаниите да управляват и интегрират всички важни бизнес функции, като счетоводство, продажби, човешки ресурси и производство, в една система. Това оптимизира бизнес процесите и помага на компаниите да работят по-ефективно. ERP системите могат да бъдат локални или базирани на облак; все по-популярни стават и хибридните ERP системи.

Локалните ERP системи се инсталират на сървърите на компанията и се поддържат от вътрешен ИТ персонал.
Облак-базираните ERP системи се хостват от доставчика и се достъпват през интернет. 
Хибридните ERP системи са комбинация от локални и облачни системи.

Всеки тип има своите предимства и недостатъци. Локалните ERP системи са по-скъпи за създаване и поддръжка, но предлагат по-голяма гъвкавост и контрол върху данните. ERP системите, базирани на облак, са по-евтини за създаване и поддръжка, но предлагат по-малка гъвкавост и контрол върху данните. Хибридните ERP системи предлагат най-доброто от двата свята: те могат да бъдат по-евтини от локалните ERP системи и по-гъвкави от облак-базираните ERP системи.

Повечето ERP системи имат общи функции, като например управление на счетоводството и финансите, CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите), HRM (управление на човешките ресурси), управление на покупките/веригата на доставките и управление на продукция/производство. Различните ERP системи обаче могат да имат отличителни характеристики в зависимост от специфичните нужди на бизнеса. Например някои ERP системи могат да имат модули, специфични за даден отрасъл (напр. здравеопазване или търговия на дребно).
 

И така, как компаниите могат да използват ERP?

ERP може да помогне на компаниите да управляват всички аспекти на своята дейност на едно място. ERP системите помагат на компаниите да пестят време и пари, като рационализират бизнес процесите си. ERP може също така да им помогне да вземат по-добри решения, като предоставя точна и актуална информация за бизнес операциите им.

Ползи от използването на ERP система:

 • Подобрена ефективност: ERP системите интегрират всички отдели и функции на компанията, което позволява по-рационализирани и ефективни процеси.
 • По-добро вземане на решения: С данните в реално време и възможностите за отчитане ERP системите предоставят необходимата информация на мениджърите за вземане на информирани решения.
 • Повишена гъвкавост: ERP системите са модулни и могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на специфичните нужди на компанията. Това дава възможност за гъвкавост в процеса на растеж и развитие на компанията.
 • Намалени разходи: Чрез автоматизиране и рационализиране на процесите ERP системата може да помогне на компанията да спести пари в дългосрочен план.
 • По-добра сигурност на данните: ERP системите често са снабдени с усъвършенствани функции за сигурност, които защитават чувствителните данни.

Случаи на употреба за компании, които използват ERP система:

 • Производствени предприятия: ERP системите могат да помогнат за управление на производствените процеси, включително планиране, управление на материалите и контрол на качеството.
 • Фирми за търговия на едро и дистрибуция: ERP системите могат да помогнат за управлението на инвентара, поръчките и доставките.
 • Фирми за търговия на дребно: ERP системите могат да подпомогнат управлението на операциите в магазините, включително мястото на продажба, управлението на инвентара и финансовата отчетност.
 • Фирми за професионални услуги: ERP системите могат да помогнат за управлението на взаимоотношенията с клиентите, управлението на проекти и финансовата отчетност.
 • Организации с нестопанска цел: ERP системите могат да подпомогнат управлението на взаимоотношенията с дарителите, набирането на средства и финансовото отчитане.

Как работи една ERP система?

ERP системите работят чрез интегриране на няколко аспекта от дейността на компанията в една софтуерна система. Това може да включва финансова информация, данни за продажбите, статистически данни за производството и др. Като консолидират всички тези данни в една система, компаниите могат да разберат по-добре цялостната си дейност и да вземат по-информирани решения.

ERP системите обикновено се основават на структурирана система от "таблици". Табличната структура означава, че всички данни в системата са организирани в таблици, които могат да бъдат лесно достъпни и анализирани. Структурирането на данните улеснява проследяването на промените в тях с течение на времето и позволява да се види как различните части на компанията са взаимосвързани.

ERP системите обикновено имат и вградени инструменти за свързване с други софтуерни системи, използвани от компанията. Външната свързаност позволява на компаниите да имат достъп до данни от други системи (например системи за управление на взаимоотношенията с клиентите или за управление на веригата на доставки) директно от ERP системата. Този обмен на данни осигурява пълна представа за дейността на компанията и помага да се гарантира, че всички данни са актуални.

Примери за ERP модули

Нуждите на всяка компания са различни, така че не съществува универсална ERP система, която да пасва на всички. Повечето ERP системи обаче имат основни модули, които покриват основните функции на компаниите. Тези модули могат да включват:

 • Финанси: Този модул включва функции като главна книга, задължения, вземания и финансова отчетност. Модулът позволява на компанията да управлява и проследява своите финансови транзакции и резултати.
 • Управление на човешките ресурси: Този модул включва функции като заплащане на труда, администриране на обезщетенията и управление на досиетата на служителите. Той позволява на компанията ефективно да управлява своите човешки ресурси и данните свързани с тях.
 • Управление на веригата за доставки: Този модул включва функции като закупуване, управление на запасите и логистика. Той позволява на компанията ефективно да управлява своята верига на доставки, включително снабдяването със суровини и дистрибуцията на готови продукти.
 • Производство: Този модул включва функции като планиране на производството, контрол на качеството и управление на материалите. Той позволява на компанията ефективно да управлява производствените си процеси, включително производството на стоки и управлението на материалите, използвани в производството.
 • Управление на проекти: Този модул включва функции като възлагане на задачи, срокове на проектите и разпределение на ресурсите. Той позволява на компанията ефективно да планира и управлява проекти, включително разпределяне на ресурси и проследяване на напредъка.
 • Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM): Този модул включва функции като прогнозиране на продажбите, обслужване на клиенти и управление на маркетингови кампании. Той позволява на компанията ефективно да управлява взаимоотношенията си с клиентите, включително процеса на продажба и поддръжка.
 • Продажби и маркетинг: Този модул включва функции като генериране на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и управление на маркетингови кампании. Той позволява на компанията ефективно да планира и изпълнява стратегии за продажби и маркетинг.
 • Управление на запасите: Този модул включва функции като нива на запасите, пренареждане и управление на склада. Той позволява на компанията ефективно да управлява своите запаси, включително проследяване на нивата на запасите и оптимизиране на процесите за управление на запасите.
 • Снабдяване: Този модул включва функции като управление на доставчици, покупки и управление на договори. Той позволява на компанията ефективно да управлява процесите на снабдяване, включително снабдяването със стоки и услуги и управлението на взаимоотношенията с доставчиците.
 • Управление на покупките: Тази функционалност позволява на компанията да управлява целия процес на поръчване и в тясно сътрудничество с управлението на запасите гарантира, че запасите се управляват правилно - от край до край.
 • Планиране на производството: Този модул помага да се планират и разписват производствените процеси, да се разпределят ресурсите по задачи и да се проследява напредъкът.
 • Управление на продажбите и поръчките: Този модул помага да се управляват данните на клиентите, да се обработват поръчките и да се проследява състоянието на доставките.
 • Бизнес разузнаване и анализи: Този модул включва функции като анализ на данни, изготвяне на отчети и информационни табла. Той позволява на компанията да получи представа за своите данни и да взема информирани бизнес решения.

В зависимост от ERP системата може да има и други специализирани модули. Например една производствена компания може да се нуждае от модул за осигуряване на качеството или производствени графици. Фирмите за търговия на дребно може да се нуждаят от модул за транзакции на мястото на продажба или обработка на карти за подаръци. Възможностите са безкрайни; затова една от най-важните "Функции" може да бъде API, която позволява персонализиране и интегриране с друг софтуер.

Технологии, използвани за ERP системи

Използват се различни технологии в зависимост от вида на ERP системата (локална, инсталирана на клиента, облак-базирана или хибридна). Най-разпространената технология за локални ERP системи е системата за управление на релационни бази данни (RDBMS). За облак-базираните или хибридните ERP системи по-често се използват уеб услуги.

Инсталираните от клиента ERP системи използват различни технологии като Java, .NET Framework и Microsoft SQL Server. Понякога тези системи използват и уеб технологии като Hypertext Markup Language (HTML) и JavaScript.

Най-важният фактор, определящ технологията, използвана в една ERP система, е платформата, на която тя ще бъде внедрена. Например технологиите на Microsoft ще се използват, ако системата се внедрява на платформа Windows. По подобен начин могат да се използват технологии с отворен код, ако системата се внедрява на платформа, базирана на Linux.

Друг ключов фактор е базата данни. Повечето ERP системи използват RDBMS бази данни, но това също може да варира в зависимост от вида на системата. Например облак-базираните ERP системи, често използват NoSQL бази данни.

Последният фактор, който трябва да се вземе предвид, е потребителският интерфейс (UI). Той ще определи технологиите, използвани за предната част на системата. Например, ако потребителският интерфейс е уеб базиран, могат да се използват технологии като HTML, CSS и JavaScript или уеб приложения, изградени върху рамки като AngularJS или Vue JS. Ако потребителският интерфейс е десктоп-базиран, тогава ще се използват технологии като Windows Presentation Foundation или WPF.

Примери за ERP системи

Както споменахме по-рано, има много различни видове ERP системи; макар че всички те имат някои общи характеристики, работят по различен начин. Нека видим някои примери за различни ERP системи на пазара.

SIX ERP

SIX ERP

SIX ERP е облак-базирана ERP система, която се използва от малки и средни предприятия и глобални корпорации. SIX ERP е лесна за използване и има интуитивен интерфейс, специално обработен за подобряване на използваемостта и бързото усвояване от служителите. Системата използва уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript, за да подобри скоростта и лесното разширяване.

Функциите на SIX ERP включват: 

 • Финансово управление
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на инвентара
 • Управление на продажбите и поръчките
 • Планиране на производството

Тип: Облак-базирана ERP - SaaS
Цена: Ниска
Характеристики: Обширна

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite е една от най-популярните ERP системи на пазара. Тя се използва от малки и средни предприятия, както и от големи корпорации. Системата е облак-базирана и използва уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript.

Функциите на Oracle NetSuite включват: 

 • Финансово управление
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на инвентара
 • Управление на продажбите и поръчките
 • Планиране на производството

Тип: Облак-базирана ERP - SaaS
Цена: Средна до Висока
Характеристики: Обширна

SAP ERP

SAP ERP

SAP ERP е една от най-разпространените ERP системи на пазара. Тя се използва както от средни, така и от големи корпорации. Системата е локална или облак-базирана (SAP S/4 HANA) и използва бази данни RDBMS и собствени бази данни S/4 HANA.

Функциите на SAP ERP включват: 

 • Финансово управление
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на инвентара
 • Управление на продажбите и поръчките
 • Планиране на производството

Тип:  Локална ERP система или хостинг на S/4 HANA
Цена: Висока до Много висока (S/4 HANA)
Характеристики: Обширна
 

ODOO

ODOO

ODOO е вид ERP система, която се използва от малки предприятия. Тя е с отворен код и използва уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript. Поради сложността на хостинга и управлението на системата с отворен код, много предприятия избират хостваната версия на ODOO, която е с цени, базирани на потребителите.

Характеристиките на ODOO включват: 

Тип: ERP с отворен код
Цена: Безплатно (отворен код) до Средна (хостинг)
Характеристики: Ограничена

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX е ERP система, която се използва от средни и големи компании. Системата е локална и използва технологии, собственост на Microsoft, като .NET и SQL Server.

Функциите на Microsoft Dynamics AX включват: 

 • Финансово управление
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на инвентара
 • Управление на продажбите и поръчките
 • Планиране на производството

Тип: Локална ERP система
Цена: Висока до Много висока
Характеристики: Обширна

Заключение

Една ERP система може да бъде голяма инвестиция за компанията от гледна точка на пари и време. Въпреки това ползите от интегрирания и рационализиран бизнес процес могат да бъдат огромни. При избора на ERP система е важно да направите проучване и да изберете система, която ще отговаря на специфичните нужди на вашия бизнес.

На пазара има много различни видове ERP системи, всяка от които има своите функции и цени. В тази статия са разгледани някои от най-популярните ERP системи и основните им характеристики. Надяваме се, че това ще ви помогне в процеса на вземане на решения при избора на ERP.

Ако търсите ERP система, която е лесна за използване и използва съвременни уеб технологии, SIX ERP трябва да е на първо място в списъка ви. С обширните си функции, обхващащи финансовото управление, управлението на човешките ресурси, управлението на складовите наличности, управлението на продажбите и поръчките и планирането на производството, SIX ERP може да помогне на малки стартиращи предприятия до глобални корпорации да рационализират своите бизнес процеси и да подобрят ефективността си. Свържете се с нас днес, за да научите повече за това как SIX ERP може да помогне на вашия бизнес да постигне целите си.

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

5 Tips for Managing Risk During an ERP Implementation
5 съвета за управление на риска при внедряване на ERP
Подобно на повечето собственици на фирми, вероятно сте развълнувани от перспективите от внедряване на нова ERP система. Внедряването на ERP обаче може да бъде сложно и рисковано, така че предприемането...
crm-systems-for-smes-banner
CRM системи за МСП
Като собственик на бизнес знаете колко е важно да управлявате взаимоотношенията с клиентите. Ефективната система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е от съществено значение за всяко малко или...
purchase-management-done-right-banner.jpg
Правилно управление на покупките
Уморени ли сте от усещането, че вашият процес на управление на покупките е безкраен кошмар? Ако търсите начин да рационализирате и опростите подхода си, сте попаднали на правилното място. В SIX...