Счетоводство и
Финанси
ACC

Пълната интеграция с всички функционалности на SIX позволява подробни и лесни счетоводни процеси. SIX Счетоводство е пълноценна главна книга, която опростява данъчните и ежедневните счетоводни задачи.

Счетоводство и<br>Финанси<br/>

Какво е Счетоводен и Финансов Мениджмънт

Главната книга като основа на всеки бизнес

Счетоводният софтуер помага на счетоводителите да записват и отчитат финансовите операции на компанията. Главната книга консолидира и детайлизира финансовите транзакции. С дигитализацията на счетоводството е възможно да се автоматизират процесите и да подобри яснотата за състоянието на бизнесa  в реално време.

Счетоводният софтуер на предприятието също така позволява по-лесни одити и по-добро спазване на данъчното законодателство.

Счетоводство

Ежедневно счетоводство

Ежедневните счетоводни задачи са лесни и интуитивно показани - дори за служители, които не са счетоводители
Decorator Счетоводство и<br>Финанси
Счетоводство

Управление на бюджет

Управлявайте бюджета си месечно, тримесечно или годишно - лесно и удобно
Decorator Счетоводство и<br>Финанси
Счетоводство

Отчети

Вградени са всеобхватни функции за отчитане. Счетоводен баланс, печалби и загуби, парични потоци и още 100 отчета
Decorator Счетоводство и<br>Финанси
SIX ERP Testimonial Cubes
“ Намерихме най-персонализираното решение, което замени нашето предишно CRM решение, с което работихме твърде дълго време. ”

Счетоводни функции на корпоративно ниво и автоматизация на счетоводството

Всички функции за пълноценна Главна книга, която се свързва безпроблемно с другите модули

$ £ €

Пълна интеграция с всички модули на SIX

Автоматизация и пълна интеграция

Едно от основните предимства на SIX ERP е пълната му интеграция с други модули. Това елиминира необходимостта от ръчна намеса, автоматизира потока от информация и позволява напълно прозрачно финансово отчитане.

Всички модули - от продажбите и покупките до човешките ресурси - са свързани със счетоводството, за да се проследява всяка обработена транзакция.

  • Напълно интегрирано с всички модули
  • Автоматизиране на обработката на транзакциите
  • Пълна прозрачност и проследимост
Ясна финансова представа и отчитане

Ясна финансова представа и отчитане

Изчерпателни финансови информационни табла

С лесни за разбиране информационни табла и обширни функции за отчитане винаги знаете какво се случва във вашата компания. Визуализирайте важните фирмени показатели и разберете всеки аспект на вашата компания.

  • Всеобхватно отчитане
  • Лесни табла за управление на ключовите показатели за ефективност
  • Ясна финансова представа с един поглед
  • Получавайте финансова информация в реално време

Спазване на местните счетоводни разпоредби и стандарти

Осигурете пълно съответствие с вашата счетоводна система

Счетоводният софтуер позволява интегрирането на различни регулации едновременно. Без значение кога започва / приключва данъчната година, винаги ще сте в съответствие с местните правила. Усъвършенстваният данъчен и счетоводен софтуер позволява интелигентно картиране на всички финансови транзакции в съответствие с нуждите на вашата компания.

  • Съответствие с всички местни разпоредби
  • Интелигентно картиране на финансовите транзакции
  • Определете данъчните си години

Довереният Счетоводен софтуер

Докоснете се до глобална мрежа от компании, които вече познават и се доверяват на SIX.

500+ Компании

използват SIX Счетоводство за управление на финансите си

100-ци счетоводни баланси

са създадени през последните 5 години

500+ Компании

използват SIX за стимулиране на бизнеса и растежа

SIX предоставя възможности на независими бизнес собственици навсякъде по света
SVG
КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ

Ние не сме Software As A Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Вие притежавате финансовите данни

Разполагате със собствени отделени модули с всички чувствителни финансови данни. Вие решавате кой да има достъп до данните ви. Само вие притежавате данните си - винаги!

Европейски стандарти

Надеждна система, създадена в съответствие със строгите европейски стандарти. SIX е създаден за водещи световни компании.

Защита на данни

Бъдете в безопасност по отношение на изискванията за съхранение на данни. Нашият модул Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), дава възможност за безопасно управление на всички данни без никакви проблеми.

Ние не сме Software As A Service(SaaS) - Вашите данни са Ваша собственост!

Интересни статии в блога

implemeting-a-crm-banner.jpg
Разбиране на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите
Ако искате да имате успешен бизнес, е важно да разполагате с надеждна система за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM. CRM може да ви помогне да проследявате клиентите си, техните нужди и желания, както и как най-добре да ги обслужвате. Съществуват много различни CRM системи, така че е важно...
Intelligent tech in Agriculture
Интелигентни технологии в селското стопанство
Суша, градушка, проливен дъжд - изменението на климата има значителни последици за нас и за селското стопанство. Разберете как иновативните технологии в селското стопанство могат да помогнат за постигане на по-високи добиви и за запазване на биологичното разнообразие.Освен правителствата, и ние в SIX сме поели ангажимент да се борим с...
Differences between cloud-based and on-premises ERP systems
Разлики между облак-базираните и локалните ERP системи
Софтуерът за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е необходим за много предприятия. ERP решенията позволяват на организациите да управляват своите финанси, операции и други свързани с тях бизнес дейности. Но при наличието на толкова много различни варианти на ERP на пазара изборът може да се окаже труден.  Например, дали...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!