• ERP Системи
  • 18.07.2022

Топ 10 функции на ERP, от които се нуждаят складовете и дистрибуторите

Управление на склада и дистрибуцията.

Warehouse and Supplier Management
“ Една информационна система има стойност само когато хората я използват правилно. “

Ако се занимавате със складиране и дистрибуция на стоки, знаете, че една добра ERP система е от решаващо значение за вашия успех. Но при наличието на толкова много различни ERP системи на пазара може да не е лесно да се направи изводът коя ERP система е подходяща за вашия бизнес. В това изчерпателно ръководство ще бъдат разгледани 10-те най-важни функции, от които складовете и дистрибуторите се нуждаят сега. Прочитайки това ръководство, можете да вземете информирано решение за това коя ERP система е най-добра за вас!

1. Интелигентно управление на инвентара и прогнозиране

ERP системите с планиране на търсенето помагат на фирмите да сведат до минимум излишната стока, да отговорят на търсенето на клиентите и да избегнат прекъсвания на веригата за доставки. ERP интегрира исторически данни за продажбите и прогнози, за да помогне на предприятията да оптимизират поръчките на стока. Възможности като автоматизирани покупки, планове за доставки и поръчки могат да рационализират процеса на управление на запасите. Чрез синхронизиране на всички функции за покупки, продажби и доставки можете да получите прецизно прогнозиране, което ще подобри цялостното управление на запасите, ще ви позволи да реагирате бързо на промените и ще повиши нивата на обслужване на клиентите.

Интелигентното управление на запасите е важна част от всеки склад или дистрибуторски бизнес. Автоматизирането на този процес с помощта на ERP система може да сведе до минимум грешките, да повиши точността и да подобри ефективността.

ERP системите могат да автоматизират много задачи, свързани с управлението на запасите, включително:

  • Проследяване на наличността на стока
  • Създаване и поддържане на продуктови записи
  • Наблюдение на работата на доставчиците
  • Определяне на нива на презареждане

2. Проследяване и изпълнение на поръчките

Мониторингът в реално време на инвентара и автоматизираните работни потоци могат да елиминират грешките при таксуване и съставяне на поръчки. Компаниите могат да определят най-добрите варианти за изпълнение и да получат одобрение само с едно натискане на бутон. Освен това порталите за самообслужване на клиенти карат клиентите имат усещането за контрол върху процеса на поръчване. Клиентите могат да проследяват напредъка на доставката на продуктите си и да правят промени по всяко време, което силно подобрява удовлетвореността на клиентите.

3. Интегриране и разширяване на електронната търговия

ERP системата е важна за компаниите, които искат да разширят присъствието си в света на електронната търговия. Компаниите могат да прескочат много ограничения при разширяване на онлайн присъствието си, като използват ERP система, която да бъде лесно интегрирана с различни системи и която може да бъде автоматично интегрирана с функции за електронна търговия. ERP система, която може да се справи с логистиката на онлайн магазина - управление на инвентара, проследяване на поръчките и обработка на плащанията - ще освободи собствениците на фирми да се съсредоточат върху други аспекти на управлението на бизнеса си. Освен това ERP може да служи като ценна връзка между магазина за електронна търговия и вътрешните операции, осигурявайки оптимизирано обслужване на клиентите.

4. В съответствие с Търговците на дребно

Фирмите често се сблъскват с неустойки или такси за забавяне, когато не спазват минималните изисквания. Добрите ERP системи за дистрибуция ви помагат да управлявате всички спецификации и насоки на търговците на дребно, за да гарантирате, че бизнесът ви е в пълно съответствие с изискванията. И накрая, спазването на изискванията намалява неустойките и поддържа добри взаимоотношения с търговците на дребно.

Някои търговци на дребно имат подробен списък с изисквания за съответствие, включително изисквания за EDI (Електронен обмен на данни). Една цялостна ERP система може да ви помогне бъдете в съответствие с всички тези изисквания, като гарантира, че вашите складови и дистрибуторски операции са винаги на ниво, спестявайки ви скъпоструващи неустойки. Освен това пълното интегриране на ERP системата с вашите партньори в търговията на дребно може да помогне за подобряване на комуникацията и сътрудничеството, което води до по-добри цялостни бизнес отношения.

5. Финансова картина, показатели за ефективност и бизнес разузнаване

ERP система, която се предлага с бизнес разузнаване (BI), е огромна кутия с енергия за развитие на бизнеса. BI разкрива тенденциите и предоставя информация за показателите за ефективност, които стават ценни по време на цялото ви пътуване с ERP. Бизнес решенията изискват точни данни - и в реално време, а огромните количества данни от дистрибуцията могат да бъдат умопомрачителни.

Разполагайки с начини за анализиране, организиране и съхраняване на тази информация, подходящото ERP решение с BI ще превърне планините от данни в ясна и разбираема за човека обобщена информация. Вградените функции за оценка на рентабилността помагат за трансформиране на маржовете на печалба по клиенти и доставчици. Когато маржовете на печалба са твърде ниски, ще разберете, че ще трябва да преоцените партньорствата си и е необходимо договаряне на нови сделки. 

6. Автоматизирани работни потоци

ERP системата ви трябва да поддържа автоматизирано движение на инвентара с помощта на RFID (Радиочестотна идентификация) и баркод скенери. Другите автоматизирани процеси трябва да включват лицензиране на контейнери или палети, етикетиране, презареждане и др. Тези процеси улесняват производството и елиминират възможността за човешки грешки.

Значението на автоматизацията не може да бъде надценено. С помощта на ERP складовете и дистрибуторите могат да автоматизират много от процесите си, което прави дейността им по-ефективна и без грешки.

Някои примери за автоматизиране на работните потоци и процеси са:

  • RFID и баркод скенери за автоматично проследяване на движението на инвентара
  • Лицензиране на контейнери или палети
  • Етикетиране
  • Презареждане и др.

Тези автоматизирани процеси улесняват производството и елиминират възможността за човешки грешки. Следователно складовете и дистрибуторите, които използват ERP система, могат значително да подобрят дейността си.

Ако сте дистрибутор с голям обем и използвате ръчни процеси за управление на комуникациите по веригата на доставки, ERP с вграден EDI ще ви помогне да елиминирате риска от загуба на данни, като същевременно повишите сигурността, достъпността и скоростта на транзакциите. С помощта на EDI вашият бизнес може да автоматизира обмена на данни с вашите доставчици и клиенти. Това ускорява комуникацията и намалява вероятността от човешки грешки.

8. Интелигентно управление на склада

Складът е важна част от всяка верига за доставки. ERP система с добри възможности за управление на склада може да ви помогне да оптимизирате процесите в склада и да използвате площта му. Пример за това са възможностите за RFID сканиране, които помагат на екипа ви да знае местоположението на всеки продукт в реално време. Това би довело до по-точно комплектоване, опаковане и изпращане. Освен това проследяването на стоки с помощта на серийни номера, партиди и партиди от входящите поръчки до изходящите пратки е ценна ERP функция.

Друг важен аспект на управлението на склада е изпълнението на поръчките. Едно добро ERP автоматизира по-голямата част от този процес за вас - от получаването на поръчките до тяхното изпращане. Интелигентното управление на склада не само спестява време, но и намалява вероятността от човешка грешка. Проследяването на поръчките и отчитането са други функции, които могат да бъдат изключително полезни за ефективното управление на вашия склад.

ERP системите, които включват цялостна CRM функционалност, могат да бъдат изключително ценни за дистрибуторите. С тясната интеграция между ERP и CRM системите дистрибуторите могат по-добре да планират и изпълняват своите продажби и маркетингови дейности. Интегрираната система може да предостави на търговските представители актуална информация за нуждите на клиентите, нивата на запасите и тенденциите в търсенето. Тази информация може да помогне на търговските представители да бъдат по-активни при взаимодействието с клиентите, което води до увеличаване на продажбите и подобряване на взаимоотношенията с тях.

10. Цялостно управление на веригата за доставки

ERP системите, които включват функции за управление на веригата на доставки, могат да помогнат на складовете и дистрибуторите да оптимизират дейността си чрез автоматизиране на много задачи, свързани със снабдяване и доставка на продукти. Например ERP система с функции за управление на веригата на доставки може автоматично да извлича нивата на наличностите от доставчиците, да обработва поръчките и да актуализира нивата на наличностите при дистрибуторите. Това може да помогне за намаляване на времето, изразходвано за административни задачи, като позволи на работниците да се съсредоточат върху по-важни задачи, като например обслужване на клиенти. Освен това ERP системите с функции за управление на веригата на доставки могат да помогнат на организациите да планират по-добре бъдещите си нужди, като предоставят актуална информация за нивата на наличностите, наличността на доставчиците и колебанията в наличностите по цялата верига на доставки.

Заключение

ERP системите трябва да предлагат широк набор от функции, които могат да бъдат изключително ценни за складовете и дистрибуторите. Тези функции включват цялостна CRM функционалност и функции за управление на веригата на доставки. Освен това ERP системите могат да помогнат на организациите да спестят време и пари, като автоматизират много тромави и ръчни задачи, свързани със снабдяването и доставянето на продукти.

При избора на ERP система за вашата организация е важно да вземете предвид специфичните нужди на вашия бизнес. На пазара има голямо разнообразие от ERP системи, така че е важно да изберете такава, която предлага функциите от които имате нужда. Освен това е важно да вземете предвид капацитета на разширяване на системата и дали тя ще може да се развива заедно с вашия бизнес.

Не се колебайте да се свържете с някой от нашите любезни служители по продажбите на ERP днес, ако търсите ERP система за вашия складов или дистрибуторски бизнес. Винаги сме готови да обсъдим вашите конкретни нужди и да видим дали SIX ERP може да бъде правилното решение за вас.

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

A Step-by-Step Guide to Planning Your ERP Implementation
Ръководство за планиране на внедряването на ERP
Обмисляте ли да внедрите ERP система за вашия бизнес? Ако е така, имате късмет! Това ръководство ще ви запознае стъпка по стъпка с всичко, което трябва да направите, за да...
Beginners guied to CRM
Ръководство за начинаещи в CRM: Как да използвате CRM за вашия бизнес
CRM, или Система за управление на взаимоотношенията с клиенти, е софтуер, който помага на фирмите да управляват и организират информацията за клиентите. Но това е само началото - CRM може...
how-do-erps-work-banner.jpg
ERP системи: Как работят те?
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са се превърнали в неразделна част от много компании. Но какво точно представляват ERP? Как функционират те? Какви са различните видове ERP?...