• ERP Системи
 • 20.10.2022

BG-RRP-3.005 – Финансиране за МСП в България

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

bg-rrp-3-005-banner.jpg
“ Трябва да УПРАВЛЯВАТЕ парите си, но парите не трябва да УПРАВЛЯВАТ живота ви. “

За МСП (малки и средни предприятия) в България е на разположение ново безвъзмездно финансиране от ЕС и МИР. 

Във връзка с настоящия фокус върху иновациите и цифровизацията на българската екосистема, Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви нов фонд за подкрепа на МСП в България.

Обхватът на този фонд е да даде на МСП възможност да адаптират съвременни технологии като ERP, CRM, Warehousing, HRM или други технологични системи, които им помагат да бъдат подготвени за цифровото бъдеще. За тази цел министерството е отпуснало общ бюджет от 30 600 000 лв. 

SIX е единствената цялостна ERP система в България, която може да бъде изцяло покрита от финансирането

Голямата новина е, че SIX ERP, CRM, HRM и Warehousing, както и всички останали модули са достатъчно достъпни, за да бъдат напълно покрити от тази безвъзмездна помощ. Това ни прави единствената водеща ERP система в България за малки и средни предприятия, която може да бъде покрита от този фонд.  

Това означава, че имате шанса да получите цялостно решение за дигитализиране на вашия бизнес БЕЗ РАЗХОДИ. (с изключение на специфични изисквания, потенциални персонализации) 

Основни факти

 • Размер на финансирането: от 3 000 лв. до 20 000 лв.
 • Краен срок за кандидатстване: от 17.10.2022 г. до 19.12.2022 г. (хората с равен брой точки се класират по реда на предаване - първият по ред - затова бъдете бързи!)   fast!)

Критерии:  

 1. Регистрирана фирма в България - не се допускат клонове
 2. Фирмата трябва да е РЕГИСТРИРАНА ПРЕДИ 31.12.2019 г. (мин. ~3 години)
 3. ТРЯБВА ДА БЪДЕ МИКРО, МАЛКО И СРЕДНО ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ (мин. 41 000 лв. приходи през 2021 г.)  
  Класификации: (Нетни приходи за 2021г.)
  Микропредприятие (1-10 служители) ≥ 41 000 лв
  Малко предприя (11-50 служители) ≥ 82 000 лева
  Средно предприятие (51-250 служители) ≥ 123 000 лева,
 4. Трябва да има ≥ 1 ЗАЕТО ЛИЦЕ, включено в списъка през 2021 г.

Прилагат се допълнителни критерии за оценка съгласно официалната публикация на уебсайта. 

Как да получите финансиране?

Има два начина за получаване на финансиране. Процесът е прост и ясен.  

 1. Можете да проверите дали отговаряте на изискванията тук
 2. Ще направим демонстрация на системата и ще проверим дали тя е подходяща за вашите нужди
 3. Ще получите официално предложение от нас, което е основата за финансиране
 4. Можете да го подадете сами или да решите дали искате да получите професионална помощ от специализиран консултант по безвъзмездни средства, ние с удоволствие ще ви насочим към подходящия консултант. (Очакваната такса е 200-500 лв. за подаване на документи от професионален консултант)

Ако решите да работите с SIX, то ние с удоволствие ще ви дадем и съвети как най-добре да действате. Просто си запишете среща с нас.  

Ако не сте сигурни дали вашето дружество може да участва във финансирането - попълнете нашия формуляр и ние ще се свържем с вас с допълнителна информация относно допустимостта.

Проверете дали отговаряте на изискванията сега!

Попълнете формуляра по-долу! Ние ще проверим информацията ви чрез квалифициран консултант. Обикновено ще получите отговор за допустимостта си между 1 и 3 дни!

Изтегляне на PDF

Официален текст на поканата BG-RRP-3.005

BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, които осигуряват повишаване на нивото на цифровизация на малките и средните предприятия (МСП).

Източници:  

https://eumis2020.government.bg

https://www.mig.government.bg

Важно!

Не могат да кандидатстват дружества, чиято основна икономическа дейност попада в някой от следните сектори.

Не могат да кандидатстват и дружества, които са спечелили ваучери в предишната подобна схема за ИКТ и киберсигурност.

Услугите, които могат да бъдат финансирани, са разделени на 3 групи:

Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социалните мрежи и др.);

Група II. Оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси (ERP и CRM системи, модули за управление на веригата на доставки и производството, системи за управление на продажбите на дребно и др;)

Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (система за управление на информационната сигурност, система за защита на информацията в локалната мрежа, система за архивиране на информацията и др.)

Отказ от отговорност 

Информацията, предоставена от SIX MS ("ние", "нас" или "наш") на href="https://bg.six.ms">https://bg.six.ms/ ("Сайта"), е само за обща информация. Цялата информация на Сайта се предоставя добросъвестно, тя е безплатна услуга, предоставяна от SIX Management Solutions. Като използвате този формуляр, вие приемате изцяло този отказ от отговорност. Не трябва да разчитате на информацията в доклада като алтернатива на счетоводен или консултантски съвет от подходящо квалифициран специалист. Без да се засяга общият характер на предходния параграф, ние не представяме, не гарантираме, не поемаме ангажимент и не гарантираме, че използването на насоките в оценката ще доведе до конкретен резултат. Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на каквито и да било бизнес загуби, включително, но не само, загуба или увреждане на печалби, приходи, доходи, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности или добра репутация. 

За автора
Ованес

Ованес Харутюнан винаги е имал страст към работата с хора. След като завършва мениджмънт на хотелиерството, той работи няколко години в Обединеното кралство и придобива богат опит в обучението на мениджъри. След това открива нова страст към ИТ и продажбите на ИТ, като в продължение на много години работи в областта на продажбите на решения. От 2022 г. Ованес "Макс" е специалист по продажби и бизнес развитие в SIX Management Services, фокусиран върху ERP системи за МСП и предприятия.

В свободното си време Ованес обича да е на открито. Той е голям почитател на кубинската култура и музика и редовно можете да го видите да танцува салса с огромна усмивка на лицето. Когато му се иска да забави темпото, той обича да слуша джаз или да посещава театър или кино. Ованес е и кулинар, обича да готви почти толкова, колкото и да се храни.

Свързани статии

implemeting-a-crm-banner.jpg
Разбиране на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите
Ако искате да имате успешен бизнес, е важно да разполагате с надеждна система за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM. CRM може да ви помогне да проследявате клиентите си,...
Beginners guied to CRM
Ръководство за начинаещи в CRM: Как да използвате CRM за вашия бизнес
CRM, или Система за управление на взаимоотношенията с клиенти, е софтуер, който помага на фирмите да управляват и организират информацията за клиентите. Но това е само началото - CRM може...
ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят...