Управление на графици

Проследяване на всеки аспект на времето, работното време, болничните и годишния отпуск

Управление на графици
Управление на графици
Управление на графици

Отчитането на работното време и управлението на работното време са съществени аспекти на всяка ERP система. Без точен запис на отработените часове не е лесно да се проследят точно разходите и бюджетите на проекта. Отчитането на работното време също така помага да се гарантира, че на служителите се заплаща за часовете, които те работят.

Съществуват няколко начина за управление на Timekeeping в ERP система. Един от разпространените подходи е да се използва проследяване на времето за проследяване на времето, прекарано за всяка задача. Това може да помогне да се гарантира, че служителите точно записват времето си. Друг метод е да се използват часовници за отчитане на работното време, за да се проследява времето на пристигане и заминаване на служителите. Това може да помогне на мениджърите да проверят дали служителите работят в часовете, които твърдят, че работят.

Независимо от използвания подход, важно е да се въведе процес за управление на отчитането на работното време в ERP системата. Този процес включва процедури за записване на времето, подаване на фишове за работно време и одобряване или отхвърляне на фишове за работно време. От съществено значение е също така да има стратегии за справяне с изключения, като например служители, които работят извънредно, или служители, които отсъстват от работа.

  • Налагане на проследяване на времето и отчитане на работното време
  • Clock In - Clock out
  • Определяне на крайни срокове
  • Общ преглед на "Време"
  • Изготвяне на сметки за клиенти на база отработено време
  • Преглед на хронограми въз основа на задачи и проекти
  • Идентифициране на пречките
  • Проследяване на отпуски и болнични

Проследяването на работното време и отчитането на работното време са важни аспекти на всеки бизнес. Те помагат да се гарантира, че служителите работят необходимия брой часове.

Проследяването на работното време и отчитането на работното време е инструмент, който може да помогне на предприятията да гарантират, че служителите им спазват тези политики. То може също така да помогне да се гарантира, че служителите не работят в неразрешени часове.

Включването и изключването на часовника за целите на проследяването на работното време се налага с помощта на софтуера за проследяване на работното време SIX ERP. Когато служителят влезе в час, софтуерът за проследяване на работното време записва часа и датата. Софтуерът записва часа и датата, когато служителят прекрати работното си време. Това позволява на работодателите да проследяват колко часа са работили служителите в даден ден.

При управлението на проекти определянето на крайни срокове е от решаващо значение за поддържането на проекта в нормален ход. Членовете на екипа могат по-добре да планират времето и ресурсите си, като определят график и конкретни етапи. Пропускането на краен срок може да има сериозни последици, като например пропуснати възможности или закъсняла доставка на продукта.

Има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид при определянето на крайни срокове при управлението на проекти. Първо, важно е да се установи за какво е предназначен крайният срок и какви ще бъдат последствията, ако той не бъде спазен. След това е необходимо да се разберат наличните ресурси и колко време е необходимо за изпълнение на задачата. И накрая, важно е да се създаде реалистичен график, който да отчита потенциалните закъснения.

Управлението на времето и отчитането на работното време са силно интегрирани в SIX ERP, което позволява разширени нива на контрол върху времето на персонала.

Отчитането на работното време е важна част от всеки бизнес, ориентиран към услугите, особено от тези, които издават фактури на своите клиенти въз основа на отработеното време. Съществуват няколко различни начина за работа с Timekeeping, но най-разпространеният е да се раздели на стъпки. Това опростява фактурирането на клиентите, тъй като можете да умножите броя на отработените часове по съответните почасови ставки.

Има няколко неща, които трябва да запомните, когато фактурирате на клиентите въз основа на отработеното време. Първо, уверете се, че служителите проследяват цялото време, през което работят, дори и да е само за няколко минути. Това ще ви помогне да се уверите, че фактурирате на клиентите си точно. Второ, имайте предвид всички ставки за извънреден труд, които може да се прилагат.

Преглеждането на хронологичните ведомости е неразделна част от управлението на работните часове на служителите и от осигуряването на точното заплащане на всички. Освен това проследяването на отпуските и болничните може да бъде от полза, за да се гарантира, че всички ползват подходящия отпуск. Системата за управление на работното време SIX ERP предоставя тези и други функции.

Системата за управление на проследяване на работното време SIX ERP е комплексна и много изчерпателна. Всеки аспект на времето е взет предвид и изчислен, така че човешките ресурси - и ръководителите на проекти могат лесно да проследяват всички съответни данни.

Един често срещан проблем при проследяването на работното време е, че може да е трудно да се проследи точно работното време на персонала. Това може да се дължи на някои фактори, като например служители, които не отчитат точно работното си време, или несъответствия между проследеното и действително отработеното време. Това може да доведе до проблеми като загуба на производителност, пропуснати крайни срокове и неточно фактуриране.

Друг често срещан проблем е, че проследяването на работното време може да бъде пречка за производителността на персонала. Това често се случва, когато от персонала се изисква да прекарва много време в проследяване на времето си, вместо да работи. Това може да доведе до неудовлетвореност на персонала и намаляване на производителността.

SIX ERP се справя с тези проблеми, като прилага по-добри методи за проследяване или автоматизира процесите на проследяване. Чрез решаването на тези проблеми предприятията могат да подобрят производителността на персонала си и да гарантират, че стратегиите им за проследяване на времето са практични и ефективни.

SIX ERP Testimonial Cubes
“ Най-лесната и бърза ERP система, с която съм работил. Страхотна поддръжка и отлична интеграция на данни. Използвам системата за всичките си компании и трябва да кажа, че съм наистина доволен. ”

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!