ERP Термин
"Разширено планиране и създаване график (APS)"

Метод, който балансира капацитета и материалите и осигурява оптимален график за производството.

Разширено планиране и създаване график - Advanced Planning and Scheduling (APS) е метод, който балансира капацитета и материалите и осигурява оптимален график за производството. Това гарантира, че производството може да бъде завършено навреме и в рамките на бюджета, като същевременно се удовлетворява търсенето на клиентите.

APS системите разглеждат всички аспекти на производствения процес - от суровините до готовите продукти. Това позволява по-ефективно използване на ресурсите и може да помогне за избягване на непоносими работни потоци и други производствени проблеми.

APS може да се използва в различни отрасли, включително хранителна промишленост, химическа промишленост, автомобилостроене и електроника. Той е подходящ за използване и в други видове предприятия, като например в строителството и компаниите за услуги.

Свързани статии в блога

Intelligent tech in Agriculture
Интелигентни технологии в селското стопанство
Суша, градушка, проливен дъжд - изменението на климата има значителни последици за нас и за селското стопанство. Разберете как иновативните технологии в селското стопанство могат да помогнат за постигане на по-високи добиви и за запазване на биологичното разнообразие.Освен правителствата, и ние в SIX сме поели ангажимент да се борим с изменението на климата и да помагаме на земеделските производители и фермери да станат неутрални по отношение на въглеродните емисии.Но дали...
implementing-a-wms-banner.jpg
Разбиране на решенията за управление на склада
Системата за складово управление (WMS) е софтуерно приложение, което подпомага ежедневните операции в склада. Системата за складово управление помага да се контролира и направлява движението на материалите в склада и играе съществена роля за оптимизиране на ефективността на тези операции. Има много неща, които трябва да се вземат предвид при внедряването на WMS - от размера и разположението на вашия склад до вида на продуктите, които съхранявате. В тази публикация...
managing-manufacturing-in-erps.jpg
Управление на производствени процеси с ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са интегрирани софтуерни решения, които помагат на предприятията да управляват жизненоважните компоненти на своите операции, включително разработването на продукти, производството, веригата за доставки, доставките и логистиката, управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и финансите. ERP системата консолидира всички тези бизнес функции в едно цялостно софтуерно решение, до което оторизираните потребители имат достъп от всяка точка на организацията. Този централизиран достъп до информация и...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!