ERP Термин
"Отчет за финансови резултати "

Отчетът за финансовите резултати е финансов отчет, в който се обобщават всички приходи и разходи, за да се определи печалбата или загубата на компанията за определен период от време.

Отчетът за финансовите резултати, известен също като отчет за приходите и разходите, е финансов отчет, който обобщава всички приходи и разходи за определен период от време. Отчетът за финансовите резултати може да се използва за определяне на печалбата или загубата на дружеството за периода.

Отчетът за финансовите резултати включва всички източници на приходи, като например продажби, приходи от лихви и други форми на приходи. Той се състои и от всички разходи, като оперативни разходи, себестойност на продадените стоки и данъци. Нетната печалба или загуба за периода се определя, като се извадят общите разходи от общите приходи.

Отчетът за финансовите резултати може да се изготвя месечно, тримесечно или годишно. При изготвянето на отчетите за приходите и разходите дружествата обикновено използват метода на текущото начисляване. Това означава, че приходът се признава, когато е спечелен, независимо кога е получен. Разходите се признават в момента на тяхното възникване, независимо от това кога са платени. 

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!