ERP Термин
"Бизнес интелиджънс (БИ)"

Набор от инструменти, които предоставят информация за ключови показатели за ефективност (KPI). Данните обикновено се представят в графичен или табличен формат.

Бизнес интелиджънс (БИ) е технологичен процес за анализ на данни и представянето им по начин, който помага на бизнеса да взема по-добри решения.

БИ може да идентифицира тенденции, да открива възможности и заплахи и да прави прогнози. Този процес може също така да помогне на предприятията да проследяват своите резултати и да ги сравняват с тези на конкурентите си. За БИ се предлагат много различни софтуерни платформи и инструменти, но всички те имат обща цел: да превърнат данните в прозрения, които да помогнат на бизнеса да подобри дейността си.

Въпреки че БИ съществува от десетилетия, през последните години придобива все по-голямо значение, тъй като бизнесът все повече разчита на вземането на решения, основани на данни. Възходът на големите данни (Big Data) и усъвършенстваните анализи направи БИ още по-важен за компаниите, които искат да надделеят конкуренцията.

Ако сте нови в областта на Бизнес интелиджънс, този речник ще ви помогне да разберете някои от ключовите термини и понятия, свързани с БИ в контекста на ERP.

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!