ERP Термин
"Фискална година"

Годината, определена от дружеството за целите на финансовата отчетност и данъчното облагане. Тя може да съвпада или да не съвпада с календарната година.

Дружеството определя фискална година за целите на финансовата отчетност и данъчното облагане. Тя може да съвпада или да не съвпада с календарната година. Фискалните години могат да се използват за проследяване на резултатите за различни периоди, като например месец, тримесечие или година. Някои компании използват фискална година, различна от календарната, като например Amazon, която използва септемврийска фискална година. Това позволява на фирмите да съгласуват по-добре отчетността си със своите бизнес цикли.  

Използването на фискална година има няколко предимства. Първо, тя може да помогне на предприятията да проследяват резултатите във времето. Второ, тя може да помогне на предприятията да сравняват резултатите през различни периоди. Трето, тя може да помогне на предприятията да управляват своите данъчни задължения. И накрая, тя може да помогне на предприятията да планират бъдещия си растеж.  

Използването на фискална година има и някои недостатъци. Първо, за предприятията може да не е много ясно да следят два различни набора от финансова информация (календарна и фискална година). Второ, сравняването на резултатите на различни предприятия може да бъде трудно, ако те използват различни фискални години. И накрая, управлението на складовите наличности и други бизнес операции може да бъде затруднено, ако фискалната година не е съгласувана с календарната година.  

В крайна сметка решението дали да се използва или не, фискална година  е решение, което трябва да се вземе от всяка фирма въз основа на собствените й нужди и цели. 

Свързани статии в блога

Свързани SIX ERP решения:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!