ERP Термин
"Отчетен период"

Период от време, който съдържа всички финансови транзакции на предприятието. Обикновено той е 12 месеца.

Отчетен период - период, който съдържа всички финансови транзакции на дадено предприятие. Обикновено той е 12 месеца. Отчетният период се използва за изготвяне на финансови отчети и за изчисляване на различни финансови съотношения. Той се използва и за оценка на резултатите от дейността на предприятието за определен период от време.

Отчетният период е важен за финансовото отчитане, тъй като осигурява начин за измерване на финансовата дейност на предприятието за определен период. Тази информация е полезна при вземането на информирани решения за бъдещето на предприятието.

Отчетният период може да бъде разделен на два вида: календарна година и финансова година. Отчетните периоди на календарната година се основават на Григорианския календар, докато отчетните периоди на финансовата година се основават на финансовата година на предприятието.

  • Отчетни периоди на календарната година - Отчетният период на календарната година обхваща 12 месеца от 1 януари до 31 декември. Този вид отчетен период се използва от повечето предприятия, тъй като опростява записването и отчитането на финансовите операции.
  • Отчетни периоди на финансовата година - Отчетният период на фискалната година се основава на финансовата година на образуванието, която може да бъде всеки 12 месеца. Този вид отчетен период се използва от предприятия, които имат некалендарна година, като например предприятия, които работят на база фискална година.

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Свързани SIX ERP решения:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!