ERP Термин
"Коносамент (BOL)"

Коносаментът е подробен списък на това, което се изпраща, който се предоставя на превозвача.

Коносаментът (накратко B/L или BOL) е правно обвързващ документ между изпращача и превозвача, който служи като доказателство за изпращането и притежаването на стоките. Той съдържа и конкретни данни за пратката, като например цената на превоза, дестинацията, описанието на стоките, теглото, количеството и друга важна информация. Товарителницата може да бъде издадена от превозвач или спедитор в съответствие с условията, определени в договора им. За да бъде валидно, товарителницата трябва да бъде подписана както от изпращача, така и от превозвача или спедитора. В допълнение към основното си предназначение като доказателство за пратка в международната търговия, той може да се използва и за финансови транзакции, като например акредитиви. След издаването на оригинал могат да се отпечатат и изпратят допълнителни копия на стоките. Оригиналът на товарителницата обикновено се съхранява от превозвача или спедитора за техните архиви. 
Важно е да се отбележи, че товарителницата не е гаранция, че стоките ще бъдат успешно доставени; тя служи само като доказателство, че е сключено споразумение между изпращача и превозвача или спедитора за транспортиране на стоките от едно място до друго. Той служи и като доказателство за плащане на предоставените услуги в случай на спор относно плащането на транспортните такси. Накратко, коносаментът осигурява правна защита, ако нещо се обърка по време на превоза. Затова всички страни трябва да разбират условията, посочени в коносамента, преди да го подпишат и освободят. Ако по време на доставката се установят несъответствия, товарителницата помага да се идентифицират всички задължения и да се намери своевременно решение. Накратко, коносаментът е важен документ за всяка международна търговска сделка. Той предпазва от възможни закъснения или повреди, които могат да възникнат по време на транспортирането, и служи като доказателство за съгласие между всички страни, участващи в превоза. Без този документ могат да възникнат спорове относно плащането или качеството на стоките, което да доведе до скъпоструващи съдебни спорове или забавяне на движението на стоките. Ето защо е важно да се осъзнае значението му и да се гарантира, че всяка страна спазва условията, посочени в коносамента, преди да го подпише. По този начин всички страни могат да бъдат сигурни, че интересите им са надлежно взети предвид при международните корабни сделки.

Свързани статии в блога

implementing-a-wms-banner.jpg
Разбиране на решенията за управление на склада
Системата за складово управление (WMS) е софтуерно приложение, което подпомага ежедневните операции в склада. Системата за складово управление помага да се контролира и направлява движението на материалите в склада и играе съществена роля за оптимизиране на ефективността на тези операции. Има много неща, които трябва да се вземат предвид при внедряването на WMS - от размера и разположението на вашия склад до вида на продуктите, които съхранявате. В тази публикация...

Свързани SIX ERP решения:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!