ERP Термин
"Дата на фактура"

Датата на която е създадена фактурата.

Тази дата се използва, за да се изчисли кога е дължимо плащането. Датата на фактурата може да се намери в горния десен ъгъл на фактурата.  

Датата на фактурата е нарастващо число, което се увеличава с една единица за всяка нова създадена фактура. Това помага на фирмите да следят своите фактури и плащания.  

Във всяка държава може да има различни формати за номера на фактурата, а в някои случаи датата и номерът на фактурата са еднакви. Понякога номерата на фактурите могат да бъдат предшествани от букви или да следват определена схема или синтаксис.

Моля, обърнете внимание, че датата на фактурата се различава от датата на падежа или датата на плащането. Датата на плащане обикновено е 14 дни след датата на фактурата, но може да бъде различна в зависимост от споразумението между предприятието и клиента. Датата на плащане е датата, на която клиентът плаща фактурата.  

Датата на фактурата показва кога са били предоставени или доставени услугите или продуктите, изброени във фактурата. Датата на фактурата е жизненоважна за предприятията, тъй като им помага да проследят кога трябва да платят на доставчиците си и кога трябва да очакват да получат плащане от клиентите си. Обикновено компаниите искат да гарантират, че плащат на доставчиците си в рамките на 30 дни от датата на фактурата и че събират плащания от клиентите си в рамките на 60-90 дни от датата на фактурата. 

Свързани статии в блога

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!