ERP Термин
"Приложение на трета страна"

Софтуер, който не е разработен от автора на ERP.

Приложенията на трети страни са софтуерни програми, които не са разработени от автора на ERP. Тези приложения могат да се използват за допълване или разширяване на функционалността на ERP системата. Често срещани примери за приложения на трети страни включват CRM и счетоводен софтуер. Въпреки че повечето ERP системи се предлагат с някои основни приложения на трети страни, на организациите може да се наложи да закупят допълнителен софтуер, за да отговорят на специфичните си бизнес нужди.

Приложенията на трети страни могат да бъдат интегрирани с ERP системата по няколко начина. Някои приложения са проектирани да работят специално с определена ERP система, докато други могат да бъдат интегрирани с помощта на междинен софтуер. Интеграцията може да се извърши на ниво база данни, на ниво приложение или на ниво потребителски интерфейс. В зависимост от нивото на интеграция приложенията на трети страни могат да бъдат напълно интегрирани с ERP системата или просто да обменят данни с ERP системата.

Ползите от използването на приложения на трети страни с ERP система включват увеличена функционалност, подобрено управление на данните и намалени разходи. Съществуват обаче и някои рискове, свързани с използването на приложения на трети страни. Тези рискове включват проблеми със съвместимостта, проблеми със сигурността на данните и обвързаност с доставчика.

Свързани статии в блога

ERP pricing models
Модели за ценообразуване на ERP
По отношение на моделите за ценообразуване при планиране на ресурсите на предприятието (ERP) има три основни варианта: абонамент, безсрочен абонамент и на база на използването. При абонаментните модели на ERP обикновено се заплаща месечна или годишна такса, докато при безсрочните ERP се изисква първоначално плащане, последвано от периодични такси за поддръжка. От друга страна, базираните на употребата ERP системи фактурират на клиентите въз основа на действителната употреба. Въпреки че всеки...
what-is-erp-banner.png
Какво представлява планирането на ресурсите на предприятието (ERP)?
Ако сте предприемач, знаете, че управлението на компания може да бъде трудно. Може да използвате някакъв софтуер, който да ви помогне да управлявате части от компанията или продажбите, но вероятно ще достигнете границите на управляемостта на данните скоро след стартирането на бизнеса си. Би било полезно, ако разполагате с цялостно ERP решение, за да се справите с нещата. ERP решенията ви помагат да управлявате по-добре всеки аспект на вашия бизнес. От...
Warehouse and Supplier Management
Топ 10 функции на ERP, от които се нуждаят складовете и дистрибуторите
Ако се занимавате със складиране и дистрибуция на стоки, знаете, че една добра ERP система е от решаващо значение за вашия успех. Но при наличието на толкова много различни ERP системи на пазара може да не е лесно да се направи изводът коя ERP система е подходяща за вашия бизнес. В това изчерпателно ръководство ще бъдат разгледани 10-те най-важни функции, от които складовете и дистрибуторите се нуждаят сега. Прочитайки това...

Сродни функции на SIX ERP:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!