ERP Термин
"Закупуване "

Закупуването е придобиване на суровини, готови стоки или услуги от доставчици.

Закупуването е придобиване на суровини, готови стоки или услуги от доставчици. Това може да стане чрез директна покупка или чрез непреки средства, като лизинг или наем.  

Закупуването е важна част от всяка бизнес операция, тъй като гарантира, че необходимите доставки и ресурси се получават бързо и ефективно. Ефективната стратегия за покупки може да помогне за минимизиране на разходите и оптимизиране на оперативната ефективност.  

Има няколко различни фактора, които трябва да се вземат предвид при разработването на стратегия за закупуване, включително:  

  • Вида на необходимия продукт или услуга
  • Необходимото количество
  • Желаното ниво на качество
  • Предпочитаният(ите) доставчик(ци)
  • Графикът за доставка
  • Условия за плащане 

Свързани статии в блога

Свързани SIX ERP решения:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!