ERP Термин
"Дебиторска задлъжнялост"

Всички неуредени салда, които клиентите ви дължат на вашата компания.

Дебиторската задлъжнялост (A/R) се отнася до неизплатените салда, които клиентите ви дължат на вашата компания. Отделът за дебиторска задлъжнялост отговаря за управлението на фактурите и плащанията на клиентите.

Управлението на дебиторската задлъжнялост е важно, тъй като тя пряко влияе върху паричните потоци на вашата компания. Лошото управление може да доведе до проблеми с паричните потоци и в крайна сметка да изложи бизнеса ви на риск.

За да избегнете тези проблеми, е важно да разполагате със система за ефективно управление на дебиторската задлъжнялост. Това включва създаване на подходящи процедури за фактуриране и фактуриране, поддържане на точни записи и проследяване на просрочените плащания. 

Свързани статии в блога

Свързани SIX ERP решения:

Сродни функции на SIX ERP:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!