ERP Термин
"Внедряване "

Процесът на конфигуриране на ERP софтуер, разработване на нови процедури, които да се възползват от предимствата на ERP, и обучение на служителите за новите процеси.

Внедряването е конфигуриране на софтуера на ERP, разработване на нови процедури за използване на предимствата на системата ERP и обучение на служителите за новите процеси. Този процес може да бъде разделен на три основни фази: преди внедряване, внедряване и след внедряване.

Преди внедряването е фазата, в която предприятията се подготвят за преминаване към ERP система. Тя включва извършване на оценка на нуждите, избор на доставчик и разработване на план на проекта. Внедряването е моментът, в който се инсталира и конфигурира действителният софтуер. Тази фаза може да бъде допълнително разделена на подфази, като например препроектиране на бизнес процесите (BPR), преобразуване на данни и тестване. И накрая, след внедряването е фазата, когато потребителите започват да използват новата система и процедури. Тази фаза включва обучение, наблюдение и извършване на необходимите корекции.  

Внедряването може да бъде сложна и трудна задача, но тя е от съществено значение за предприятията, които искат да се възползват от предимствата на ERP системата. Предприятията могат внимателно да планират и изпълняват всяка фаза, за да осигурят успешно внедряване. 

Свързани статии в блога

ERP features for SMEs
10 ключови характеристики, които МСП трябва да търсят в модерен ERP софтуер
МСП са гръбнакът на икономиката. МСП представляват 99,7% от предприятията в региони като Европа и САЩ и в тях работят над 60% от работната сила. Но въпреки че са от решаващо значение за икономическия растеж, МСП често се затрудняват да управляват дори най-основните задачи, като финанси, клиентски данни, инвентар или служители. Тази борба се дължи отчасти на факта, че повечето малки предприятия не разполагат с ресурси, за инвестиция в софтуерни...
Benefits of using an ERP for employees
11 ползи от използването на ERP системи за МСП
ERP може да бъде от голяма полза за предприятия от всякакъв мащаб. ERP софтуерът може да подпомогне вашата компания по много начини - от подобряване на процесите на управление на запасите и изпълнение на поръчките до осигуряване на единен източник за всички бизнес данни.Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на много икономики. В Съединените щати малките и средните предприятия осигуряват повече от половината от всички работни места и почти...
Building an ERP training schedule for your organization
Изготвяне на график за ERP обучение за вашата организация
Създаването на график за ERP обучение e може би най-важната част от успешното внедряване. То изисква внимателно планиране и обмисляне, за да се гарантира, че всички служители имат достатъчно познания за ефективното използване на платформата.При създаването на графика за обучение е изключително важно да се вземат предвид общите цели на организацията, както и специфичните нужди на всеки отдел или длъжностна характеристика. Освен това организацията трябва да вземе предвид всички съществуващи...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!