• ERP Системи
  • 15.07.2022

11 ползи от използването на ERP системи за МСП

Предимствата, които превръщат ERP в полезен инструмент за управление на бизнеса - информирано!

Benefits of using an ERP for employees
“ Една ERP система не може да бъде инсталирана без способността на организацията да се променя. “

ERP може да бъде от голяма полза за предприятия от всякакъв мащаб. ERP софтуерът може да подпомогне вашата компания по много начини - от подобряване на процесите на управление на запасите и изпълнение на поръчките до осигуряване на единен източник за всички бизнес данни.

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на много икономики. В Съединените щати малките и средните предприятия осигуряват повече от половината от всички работни места и почти половината от всички приходи на бизнеса. МСП са и основен двигател на иновациите, като създават почти две трети от всички нови работни места в страната.

Въпреки своето значение МСП често работят в неравностойно положение в сравнение с по-големите предприятия. Те имат по-малък достъп до капитал, по-малък икономически мащаб и по-малко разпознаваемост на името. Освен това те са склонни да бъдат по-неефективни от по-големите си колеги, отчасти поради липсата на ресурси и специализирани знания.

Една от областите, в които МСП могат да изравнят шансовете си, е използването на бизнес софтуер. Като инвестират в подходящи инструменти, МСП могат да постигнат същата ефективност и икономии от мащаба като по-големите предприятия. А един от най-важните инструменти, които МСП могат да използват, е софтуер за планиране на ресурсите (ERP).

ERP системите помагат на бизнеса да управлява основните си операции, включително финансите, счетоводството, човешките ресурси, производството и управлението на покупките. ERP системите обикновено осигуряват единен източник за всички бизнес данни и могат да автоматизират много ръчни процеси.

За МСП инвестирането в ERP система може да промени правилата на играта. Ето единадесет начина, по които тя може да помогне на вашия бизнес:

Какво представляват ERP в контекста на МСП?

Като главен изпълнителен директор на малко или средно предприятие (МСП) вие отговаряте за цялостната стратегическа насока и успеха на вашия бизнес. Един от начините да гарантирате, че бизнесът ви работи ефективно и ефикасно, е да внедрите система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

ERP системата е софтуер за управление на бизнеса, който интегрира различни приложения и процеси, като например финанси, човешки ресурси и управление на веригата на доставки, в една система. Тя е предназначена да помогне на МСП да автоматизират и управляват по-ефективно своите операции.

Едно от основните предимства на ERP системата е, че тя осигурява единен достъп до всички данни на организацията. Това означава, че всички отдели в компанията имат достъп до една и съща точна и актуална информация, вместо да разчитат на изолирани системи, които може към момента на използване да разполагат с неактуални данни. Това може да помогне за намаляване на грешките и подобряване на процеса на вземане на решения.

Тук ще намерите най-често срещаните ползи, които МСП виждат в различните сектори.

1. Използване на инструменти за отчитане за анализиране на данни и вземане на по-информирани бизнес решения

Едно от основните предимства на използването на ERP система е възможността за генериране на подробни отчети за всички аспекти на вашия бизнес. С отчетите на една ръка разстояние можете да вземате по-информирани решения за това къде да насочите ресурсите си и как да подобрите дейността си.
Инструментите за отчитане, вградени в ERP системите, обикновено са много изчерпателни. Те могат да проследяват всичко - от нивата на складовите наличности и поръчките на клиентите до данните за продажбите и финансовите данни. Тази информация може да бъде представена в различни формати, включително диаграми, графики и таблици.

2. Персонализирани отчети за проследяване на напредъка и ефективността във времето

Едно от основните предимства на използването на ERP система е възможността за персонализиране на отчетите за проследяване на напредъка и ефективността във времето. Отчетите могат да помогнат на собствениците и мениджърите на фирми да идентифицират областите, в които трябва да направят промени, за да подобрят бизнес операциите си. С точни и актуални данни е по-лесно да се вземат информирани решения, които могат да помогнат за подобряване на ефективността и крайните резултати.

3. По-бърза обработка и изпълнение на поръчките

Друго голямо предимство на използването на ERP система е, че тя може да помогне за ускоряване на обработката на поръчките и времето за изпълнение. Интегрирането със съществуващите системи на вашата компания позволява на ERP системата да автоматизира много от задачите, свързани с тези процеси - от приемането на поръчки от клиенти до проследяването на нивата на наличностите и генерирането на етикети за доставка. По-бързото обработване на поръчките може да освободи време на служителите ви, за да могат да се съсредоточат върху други задачи, а също така може да помогне за подобряване на удовлетвореността на клиентите, като гарантира, че поръчките се обработват и изпращат по-бързо.

4. Подобрено управление на инвентара

ERP системата може да помогне и за подобряване на процесите за управление на инвентара на вашата компания. Чрез проследяване на нивата на наличностите в реално време можете да избегнете изчерпването на количествата и да гарантирате, че разполагате с продуктите, от които клиентите ви се нуждаят, когато имат нужда от тях. Освен това с наличието на ERP система е по-лесно да се проследи къде се намират вашите запаси, което може да бъде полезно, ако трябва бързо да намерите даден продукт.

5. Функции за проследяване на времето за наблюдение на производителността на служителите

Функциите за проследяване на времето са от съществено значение за наблюдение на производителността на служителите. Чрез проследяване на времето, което служителите прекарват в изпълнение на конкретни задачи, можете да определите кои от тях отнемат повече време, отколкото трябва, и да определите проблемните места в процеса. Тази информация може да ви помогне да направите промени, които да подобрят ефективността и да свършите повече работа за по-малко време.

6. Автоматизирано управление на фактури за избягване на закъснели плащания и неустойки

Просрочените плащания могат да бъдат сериозно главоболие за компании от всякакъв мащаб. Те не само ви струват пари под формата на неустойки за закъснели плащания, но и могат да причинят проблеми с паричните потоци, които могат да повлияят на способността ви да развивате и разширявате бизнеса си. Един лесен начин да избегнете тези проблеми е да използвате автоматизирана система за управление на фактури. Тази система може да ви помогне да проследявате фактурите и да гарантирате, че те се плащат навреме, като ви спести много пари и ви помогне да поддържате гладкото функциониране на бизнеса си.

7. Инструменти за управление на проекти за проследяване на задачите и крайните срокове

Инструментите за управление на проекти са друго голямо предимство на използването на ERP система. Тези инструменти могат да ви помогнат да следите задачите и крайните срокове, да разпределяте ресурсите и да наблюдавате напредъка. В края на краищата искате да гарантирате, че проектите са завършени навреме и в рамките на определения бюджет. Можете да избегнете скъпоструващи закъснения и прекъсвания, които да повлияят на бизнеса ви, като останете организирани и следите проектите си.

8. Функции за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) за подобряване на обслужването на клиентите

Функциите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) са друг чудесен начин за подобряване на обслужването на клиентите. С помощта на CRM система можете да проследявате информацията за контакт, историята на покупките и предпочитанията на клиентите си. Тази информация може да ви помогне да предоставите възможно най-доброто обслужване, като адаптирате взаимодействието си към индивидуалните им нужди. Освен това CRM системите могат да ви помогнат да проследявате потенциални клиенти и възможности за продажби, за да можете да сключвате повече сделки и да развивате бизнеса си.

9. Функции за управление на документи за проследяване на важни бизнес документи

Функциите за управление на документи са друго важно предимство на използването на ERP система. С функциите за управление на документи можете да следите важни бизнес документи, като договори, фактури и поръчки за покупка. Освен това можете да съхранявате и споделяте документи по електронен път, което ви спестява време и пари. А като съхранявате всички бизнес документи на едно централно място, можете да гарантирате, че те винаги са лесни за намиране и достъп.

10. Инструменти за бизнес разузнаване (BI) за вземане на по-добри решения, базирани на данни

Инструментите за бизнес разузнаване (BI) са друго голямо предимство на използването на ERP система. С помощта на BI инструментите можете да събирате и анализирате данни за бизнеса си, за да вземате по-информирани решения. Например можете да използвате BI инструменти, за да проследите данните за продажбите си и да идентифицирате тенденции и модели. Освен това можете да използвате BI инструменти, за да следите нивата на инвентара си и да правите корекции, за да сте сигурни, че имате нужните продукти на склад. Като вземате решения, основани на данни, можете да подобрите резултатите на компанията си.

11. Възможност за разширяване с растежа на бизнеса ви

И накрая, едно от големите предимства на използването на ERP система е, че тя може да расте заедно с вашия бизнес. С разрастването на компанията ви нуждите ви могат да се променят. Възможността за разширяване не трябва да се свежда само до добавянето на нови потребители, модули и функционалност към вашата система. Възможността за разширяване гарантира, че винаги ще разполагате с подходящите инструменти за поддръжка на вашия бизнес, независимо колко голям е той.

Никога не забравяйте предизвикателствата

Въпреки че ERP системите могат да предложат много предимства на МСП, важно е да се отбележи, че те могат да представляват и някои уникални предизвикателства. Едно от основните предизвикателства е свързано с разходите и времето, необходими за внедряване на ERP система. МСП трябва внимателно да обмислят нуждите си от дългосрочна поддръжка. Тези сложни системи може да изискват постоянни актуализации и поддръжка, за да се гарантира, че те продължават да изпълняват необходимите функции. Така че изборът на неправилно решение може да се окаже скъп в дългосрочен план.

Изборът, персонализирането и внедряването на ERP система могат да бъдат сложни и да отнемат много време. То може да изисква значителни инвестиции, особено когато необходимото покритие не е ясно.

Друго предизвикателство е да се гарантира, че всички служители са обучени и могат да използват системата ефективно. Това може да изисква значително време и ресурси, а служителите да променят начина си на работа. Без подходящо управление на промените това може да представлява предизвикателство и да попречи на имплементирането на ERP системата.

И накрая, от решаващо значение е внимателно да се оценят различните налични ERP системи и да се избере такава, която е добре пригодена за нуждите и целите на организацията. Това може да изисква задълбочен анализ на текущите процеси на компанията и внимателно разглеждане на характеристиките и функционалността, предлагани от различните системи. Системи като SIX ERP са напълно използваеми от МСП, тъй като са напълно управлявани, автоматично актуализирани и много интуитивни, което спестява значителни разходи и време в сравнение с други решения.

Ако желаете, можете да сравните защо SIX може да е най-достъпната ERP система на пазара заради нашата устойчива на бъдещето архитектура, бързи и интуитивни интерфейси и ненадминато потребителско удобство.

href="https://bg.six.ms/landing/erp-tco-kalkulator">TCO Калкулатор

Заключение

ERP може да бъде от голяма полза за компании от всякакъв мащаб благодарение на многото си различни функции и предимства. В тази статия сме описали единадесет от най-важните ползи от използването на ERP система. Тези предимства включват подобрено управление на запасите, автоматизирано управление на фактурите, инструменти за управление на проекти, функции за управление на взаимоотношенията с клиентите, функции за управление на документите, инструменти за бизнес разузнаване и възможност за разширяване с разрастването на бизнеса. Като се възползвате от тези предимства, можете да подобрите дейността на компанията си и да вземате по-добри решения, базирани на данни, които да ви помогнат да развиете бизнеса си.

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

20-industries-needing-erp-banner.jpg
Топ 20 индустрии, които се нуждаят най-много от ERP
ERP системите са от съществено значение за много предприятия, но някои отрасли могат да извлекат повече ползи от използването им, отколкото други. ERP системите предлагат редица предимства на компаниите, включително...
purchase-management-done-right-banner.jpg
Правилно управление на покупките
Уморени ли сте от усещането, че вашият процес на управление на покупките е безкраен кошмар? Ако търсите начин да рационализирате и опростите подхода си, сте попаднали на правилното място. В SIX...
data-management-banner.png
Управление на данните. Какво е това?
Управлението на данни е организиране и поддържане на данни, за да се улесни тяхното намиране и използване. Добрите практики за управление на данни могат да помогнат на компаниите да подобрят...