ERP Термин
"Циклично преброяване"

Процедура, която проверява управлението на запасите. Редовно се преброява малка част от инвентара. Всяко несъответствие се разследва задълбочено.

Цикличното преброяване е процес, който проверява управлението на запасите. Редовно се преброява малка част от инвентара и всяко несъответствие се разследва задълбочено. Това помага да се гарантира точността на записите на инвентара и може да помогне да се идентифицират всички потенциални проблеми.

Цикличното преброяване може да се използва като мярка за контрол на качеството, за да се предотвратят грешки в инвентарните записи. То може също така да помогне за ранното идентифициране на проблемите, така че те да бъдат коригирани, преди да са предизвикали по-значителни проблеми. Цикличното преброяване може да помогне за подобряване на цялостната точност на инвентарните записи и да намали загубите, дължащи се на неточна информация. 

Свързани статии в блога

implementing-a-wms-banner.jpg
Разбиране на решенията за управление на склада
Системата за складово управление (WMS) е софтуерно приложение, което подпомага ежедневните операции в склада. Системата за складово управление помага да се контролира и направлява движението на материалите в склада и играе съществена роля за оптимизиране на ефективността на тези операции. Има много неща, които трябва да се вземат предвид при внедряването на WMS - от размера и разположението на вашия склад до вида на продуктите, които съхранявате. В тази публикация...

Свързани SIX ERP решения:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!