ERP Термин
"Приблизителна оценка"

Приблизителната оценка е изчисление за определяне на себестойността и продажната цена на даден артикул.

Терминът приблизителна оценка, може да бъде подвеждащ, защото може да означава различни неща в различни контексти. Приблизителната оценка обикновено е изчисление за определяне на себестойността и продажната цена на даден артикул в бизнеса. Това може да се направи с помощта на различни методи в зависимост от съответните фактори. Например, ако оценявате разходите за производство на даден продукт, ще трябва да вземете предвид разходите за материали, труд и режийни разходи. Ако оценявате продажната цена на даден продукт, може да вземете предвид търсенето на пазара и конкуренцията.

И в двата случая приблизителните оценки се основават на предположения и обосновани предположения. В този смисъл те могат да се променят при наличие на нова информация. Ето защо е от съществено значение да поддържате приблизителните оценки гъвкави и да ги преразглеждате редовно. 

Свързани статии в блога

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!