ERP Термин
"Главна книга (G/L)"

Главната книга регистрира всички финансови транзакции на организацията, подредени в хронологичен ред.

Транзакциите се записват в хронологичен ред и всяка транзакция се класифицира според вида на сметката, която засяга. Главната книга се използва за изготвяне на финансови отчети, които показват финансовото състояние и резултатите на организацията за определен период от време.

В главната книга има пет основни типа сметки: актив, пасив, собствен капитал, приход и разход. Във всяка сметка се записват транзакции, които оказват конкретно влияние върху финансовото състояние на организацията. Например сметките за активи се използват за записване на транзакции, които увеличават активите на организацията, докато сметките за разходи се използват за записване на транзакции, които намаляват активите на организацията.

Главната книга може да се раздели на контролна сметка и спомагателна книга. Контролната сметка съдържа информация за финансовите транзакции на организацията, докато спомагателната книга съдържа подробна информация за конкретни транзакции. Например счетоводната сметка "Вземания" ще съдържа подробна информация за клиентите на организацията, които дължат пари.

Главната книга се използва и за генериране на информация, която се използва в системите за планиране на ресурсите на предприятието. ERP системите са софтуерни приложения, които помагат на организациите да управляват своите ресурси, включително финанси, човешки ресурси и операции. Информацията от Главната книга се използва за създаване на основните данни за ERP системата. 

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!