ERP Термин
"Разходи за работна поръчка"

Разходите за работна поръчка определят стойността на материалите, труда, аутсорсинга и тежестта, които са вложени в производството на работната поръчка.

Цената на работната поръчка е стойността на материалите, труда, аутсорсинга и тежестта, които са вложени в производството на работната поръчка. Това включва всички преки и непреки разходи, свързани с производството на работната поръчка. Косвените разходи могат да включват режийни разходи, като например комунални услуги, наем и застраховка. Общата стойност на работната поръчка може да се раздели на три категории:  

  • Преки разходи,
  • Непреки разходи и
  • Режийни разходи.

Преките разходи са тези разходи, които могат да бъдат пряко отнесени към производството на работната поръчка. Тези разходи включват материали, труд и всякакви услуги, възложени на външни изпълнители.  

Косвените разходи не могат да се отнесат пряко към производството на работната поръчка, но са необходими за цялостното функциониране на предприятието. Тези разходи включват режийни разходи като комунални услуги, наем и застраховка.  

Режийните разходи не са пряко свързани с производството на работната поръчка, но са необходими за цялостното функциониране на предприятието. Тези разходи включват административни разходи като маркетинг, счетоводство и човешки ресурси. 

Свързани статии в блога

managing-manufacturing-in-erps.jpg
Управление на производствени процеси с ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са интегрирани софтуерни решения, които помагат на предприятията да управляват жизненоважните компоненти на своите операции, включително разработването на продукти, производството, веригата за доставки, доставките и логистиката, управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и финансите. ERP системата консолидира всички тези бизнес функции в едно цялостно софтуерно решение, до което оторизираните потребители имат достъп от всяка точка на организацията. Този централизиран достъп до информация и...
Implementing ERPs in manufacturing companies - Tips and Considerations
Внедряване на ERP в производствени предприятия - съвети и съображения
Обмисляте ли да внедрите ERP във вашите процеси на производсвто? Това е важно решение и има много неща, които трябва да се вземат предвид. Но не се притеснявайте - ние сме тук, за да ви помогнем. В тази публикация в блога ще споделим съвети и трикове за оптимално внедряване на ERP. Независимо дали тепърва започвате или работите с ERP от години, надяваме се, че тези съвети ще ви бъдат полезни....
Intelligent tech in Agriculture
Интелигентни технологии в селското стопанство
Суша, градушка, проливен дъжд - изменението на климата има значителни последици за нас и за селското стопанство. Разберете как иновативните технологии в селското стопанство могат да помогнат за постигане на по-високи добиви и за запазване на биологичното разнообразие.Освен правителствата, и ние в SIX сме поели ангажимент да се борим с изменението на климата и да помагаме на земеделските производители и фермери да станат неутрални по отношение на въглеродните емисии.Но дали...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!