• Управление на данни
 • 21.12.2022

Вземане на решения, базирани на данни, за бизнес успех

Гарантиран успех чрез вземане на решения, базирани на данни

Бен Талин
Бен Талин
21.12.2022
Data-Driven Decision-Making for Business Success
“ Ако имаме данни, нека ги разгледаме. Ако разполагаме само с мнения, нека се спрем на моето... “

В дигиталната ера данните са ключът към успеха на всеки бизнес. Компаниите трябва ефективно да използват вътрешни и външни източници на данни, за да вземат информирани решения, които да доведат до подобряване на резултатите. Различните източници на данни могат да помогнат на компаниите да вземат по-добри решения - от ERP и CRM системи до експерти от бранша като Gartner, MoreThanDigital Insights и McKinsey. Нека се потопим в това как компаниите могат да използват тези ресурси, за да постигнат успех.

Какво представляват решенията, базирани на данни?

В света на бизнеса вземането на решения, базирани на данни е процес, при който данните се използват за информиране и насочване на бизнес решенията. Целта е данните да се използват за подобряване на точността на решенията и на цялостната ефективност на организацията. За да се постигне това, предприятията първо трябва да събират точни данни. Тези данни могат да идват от различни източници, включително проучвания на клиенти, финансови отчети и анализи на уебсайтове. След като данните бъдат събрани, те трябва да бъдат анализирани, за да се идентифицират тенденции и модели. Този анализ може да бъде извършен чрез различни методи, включително статистически анализ и извличане на данни. И накрая, констатациите от анализа трябва да се използват за вземане на решения за това как да се подобри бизнесът. Например, ако данните показват ниска удовлетвореност на клиентите, компанията може да промени предлаганите от нея продукти или услуги. Вземането на решения, базирани на данни, е от съществено значение за всеки бизнес, който иска да остане конкурентоспособен на съвременния пазар. 

Предимства на решенията, базирани на данни

В днешната бизнес среда данните са по-важни от всякога. Решенията трябва да се вземат бързо и ефективно и да се основават на точна информация. Вземането на решения, основани на данни, предлага няколко предимства пред традиционните методи за вземане на решения. При вземането на решения, базирани на данни, решенията могат да се вземат по-бързо и е по-вероятно да бъдат правилни. Освен това вземането на решения, базирани на данни, осигурява основа за подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите. Вземането на по-добри решения води до подобряване на стратегическото планиране и повишаване на доверието в решенията. Освен това вземането на решения, основани на данни, е по-ефективно, което води до по-добро разпределение на ресурсите. В днешния бизнес свят вземането на решения, основани на данни, е ключът към успеха.

Преглед на предимствата (източник: MoreThanDigital)

 • Повишена ефективност
 • По-бързи решения
 • Подобрена точност
 • По-добри решения
 • Подобрено обслужване на клиентите
 • Усъвършенствано стратегическо планиране
 • По-голяма гъвкавост
 • Повече доверие в решенията
 • По-ефективно разпределение на ресурсите

ERP и CRM системите помагат да започнете

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) са чудесни вътрешни източници на данни. Тези системи предоставят богата информация за клиентите, продуктите, процесите на продажби, управлението на веригата за доставки и др. Тези данни могат да се използват за вземане на стратегически решения по отношение на ценовите стратегии, сроковете за разработване на продукти, маркетинговите планове, нивата на запасите и др. Като използват тази информация в процесите на вземане на решения, компаниите могат да получат ценна информация за своите операции, което води до по-голяма ефективност и по-добри резултати. 

Експерти от индустрията и външни източници на данни

В допълнение към вътрешните източници на данни, като ERP/CRM системите, предприятията трябва да използват външни услуги и доставчици като ресурси за вземане на информирани решения. Експерти от бранша като Gartner, MoreThanDigital Insights и McKinsey предоставят ценни сведения за пазарните тенденции, които предприятията могат да използват при определяне на целите или стратегиите за нови инициативи. Освен това услуги като доклади за анализ на конкурентите предлагат безценна информация за стратегиите на конкурентите, която компаниите могат да използват при създаването на собствените си планове за успех. 

Инструменти за анализ и визуализация на данни за вземане правилни решения

Инструментите за анализ на данни стават все по-популярни сред бизнеса, тъй като могат бързо да обработват големи количества данни и да създават разбираеми за човека визуализации. Компаниите могат да използват тези визуализации при формулиране на стратегии или проследяване на напредъка на проекти или инициативи във времето. Освен това те позволяват на компаниите бързо да идентифицират области на подобрение или възможности за растеж, които иначе биха останали скрити в анализираните масиви от данни. Чрез ефективното използване на тези инструменти в процесите на вземане на решения предприятията ще имат много по-ясна представа за това как изглеждат текущите им резултати, както и какви потенциални възможности съществуват в бъдеще. 

Как да започнете с вземането на решения, базирани на данни?

Всеки, който се занимава с бизнес, знае, че вземането на решения въз основа на данни е от съществено значение за успеха. Прилагането на практика на вземането на решения, основани на данни (DDDM), обаче може да бъде предизвикателство. Ето седем стъпки за започване на работа с DDDM (Източник: MoreThanDigital):

 1. Поставете ясни цели и задачи. Какво искате да постигнете с DDDM? Без ясни цели няма да е лесно да знаете какви данни да събирате и как да ги използвате ефективно.
 2. Събирайте правилните данни. Не всички данни са създадени еднакви. Уверете се, че събирате правилните данни, които да ви помогнат да постигнете целите на DDDM.
 3. Подгответе и почистете данните. След като разполагате с данните, от съществено значение е да ги подготвите правилно за анализ. Това може да включва изчистване на грешки, организиране на данните в управляеми файлове и др.
 4. Извършване на анализ на данните. Това е мястото, където ще използвате статистически методи и други инструменти, за да проучите данните и да потърсите тенденции и прозрения.
 5. Споделяне на прозренията. След като сте генерирали ценни прозрения от данните, е време да ги споделите с лицата, вземащи решения. Тази стъпка е от решаващо значение за прилагането на DDDM на практика.
 6. Вземане на решения. Използвайки прозренията от анализа на данните, е време да вземете някои решения! Не забравяйте да разгледате цялата налична информация, преди да направите окончателен избор.
 7. Наблюдавайте и коригирайте. И накрая, не забравяйте да наблюдавате резултатите от решенията си и да правите корекции, ако е необходимо. DDDM е повтарящ се процес, така че бъдете готови постоянно да преразглеждате и актуализирате подхода си според нуждите.

Създаване на фирмена култура, ориентирана към данните

Културата, базирана на данни, дава възможност на служителите да използват данните за вземане на решения и създаване на стойност за компанията. Лидерите трябва да са подготвени и да имат възможност да представят визията и стратегията за култура, основана на данни. Трябва да се провежда обучение на служителите, така че те да разберат как да използват данните ефективно. Освен това компаниите трябва да назначат персонал, който да помага за използването на данните. Данните трябва да бъдат интегрирани навсякъде, така че да бъдат с достатъчно покритие и използваеми. Инфраструктурата и процесите трябва да са готови да подкрепят промяната в културата, основана на данни. Културата, базирана на данни, създава среда, в която всеки използва данните, за да подобри вземането на решения и да създаде стойност за компанията. Въвеждането на култура, основана на данни, може да бъде предизвикателство, но ползите от него са големи. Когато се приложи правилно, културата, основана на данни, ще доведе до по-щастливи служители и по-успешна компания.

Заключение

Вземането на решения въз основа на данни е от съществено значение за всеки бизнес, който иска да успее в днешната дигитална икономика. От използването на вътрешни източници като href="https://bg.six.ms/">ERP/CRM системи до използването на външни услуги от експерти в бранша като Gartner или McKinsey, на разположение са разнообразни ресурси, които предоставят ценна информация за пазара, която може да помогне за вземането на по-добри решения за подобряване на цялостното представяне. Като се възползват от тези ресурси и ги използват ефективно с помощта на инструменти за анализ и визуализация на данни - компаниите ще разполагат с необходимите инструменти за постигане на успех в днешната конкурентна среда!

За автора
Бен Талин

"Бен" е международно признат експерт в областта на дигитализацията, управлението на промяната и иновациите. Основава първата си компания на 13 години, след което следват много други. Неговата страст е да променя статуквото с помощта на технологиите и иновациите. Опитът му варира от маркетинг, управление на промяната и разработване на дигитални продукти и стратегии до платформи и сложни екосистеми. От 2017 г. Бенджамин Талин е и основател и главен изпълнителен директор на MoreThanDigital, която се превърна в една от водещите световни платформи за дигитализация, иновации и теми на бъдещето.

Свързани статии

ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят...
Successful human resource management
Успешното управление на човешките ресурси: горивото за всяка компания
Управлението на човешките ресурси (УЧР) е подобласт на бизнес администрацията, която се занимава с аспектите на работата и персонала. Тя обединява всички стратегии, мерки и области на действие на човешките...
Differences between cloud-based and on-premises ERP systems
Разлики между облак-базираните и локалните ERP системи
Софтуерът за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е необходим за много предприятия. ERP решенията позволяват на организациите да управляват своите финанси, операции и други свързани с тях бизнес дейности....