• ERP Системи
 • 02.11.2022

Managed Cloud ERP системи

12 причини, поради които те превъзхождат други ERP решения

managed-cloud-erp-banner.jpg

С разрастването на бизнеса ви става все по-важно да разполагате с надеждна и ефективна система за управление на операциите си. Облак-базираната ERP система е идеалното решение за компании от всякакъв мащаб - от малки МСП до големи световни корпорации. Тя не само е мащабируема, но и предоставя няколко други предимства, които са от съществено значение за успеха. В тази статия ще обсъдим защо трябва да преминете към Managed Cloud ERP (облак-базирана ERP система със самостоятелен сървър), а не просто към облак-базирана ERP система. 

Какво е облак-базирана ERP система?

Облак-базираните ERP решения са софтуер, който позволява на предприятията да управляват своите операции и финанси от отдалечено място. Облак-базираните ERP решения са уеб-базирани, което означава, че достъпът до тях е възможен от всяко устройство с интернет връзка. Обикновено те са и абонаментни, което означава, че предприятията плащат само за услугите.

Облак-базираните ERP решения се появяват в началото на 2000 г. като начин за онлайн управление на финансите на предприятията. По онова време повечето компании разчитаха на локален ERP софтуер, който трябваше да бъде инсталиран и поддържан на място. Облак-базираните ERP решения позволиха на фирмите да преместят операциите си онлайн, без да се притесняват за инсталирането и поддръжката на софтуера.

Оттогава облак-базираните ERP решения стават все по-популярни благодарение на възхода на облачните изчисления. Облачните изчисления позволяват на предприятията да имат достъп до софтуер и данни от всяка точка на света, което ги прави идеалната платформа за облак-базираните ERP решения.

Предимства на облак-базираните ERP решения

Днес облак-базираните ERP системи се използват от милиони предприятия по света. Те предлагат много предимства в сравнение с традиционния локален ERP софтуер, включително:

 • Намалени разходи: Предприятията могат да спестят пари, като използват облачни ERP системи вместо локални такива. Това е така, защото не е необходимо да се закупува или поддържа хардуер или софтуер.
 • Повишена гъвкавост: Облачните ERP системи са достъпни отвсякъде, така че предприятията могат да работят навсякъде, където пожелаят. Те също така позволяват на компаниите да увеличават или намаляват мащаба си според нуждите, което ги прави идеални за разрастващи се предприятия.
 • Повишена ефективност: Облачните ERP системи позволяват на предприятията да автоматизират задачите и да рационализират процесите. Това може да доведе до повишаване на ефективността и производителността.
 • Подобрена сигурност: Облачните ERP системи често са по-сигурни от локалните, тъй като се хостват в облака. Това означава, че предприятията могат да се възползват от най-новите технологии за сигурност.

SaaS, самостоятелно хоствани или Cloud Managed ERP системи

При избора на облак-базирано ERP решение предприятията имат три основни възможности: SaaS, самостоятелно хоствано и Cloud Managed ERP системи. Всеки вариант има своите предимства и недостатъци.

Системите SaaS ERP са най-популярният вид облачно ERP. Те са базирани на абонамент и таксата зависи от броя на потребителите. Компанията не трябва да обновява или поддържа софтуер или хардуер. SaaS ERP системите обикновено са по-скъпи от другите видове облачни ERP системи. Те се таксуват на месечна абонаментна база на потребител, което може да бъде скъпо за големите предприятия, тъй като по-централизираните системи таксуват до 200 EUR на потребител/месец (колосалните 2400 EUR на потребител/година). Ето защо решенията SaaS са интересни предимно за малките и микропредприятията.

Самостоятелно хостваните ERP системи се разполагат на сървърите на предприятието. Това означава, че предприятията имат по-голям контрол върху своите данни и могат да персонализират софтуера, за да отговори на техните специфични нужди. Самостоятелно хостваните ERP системи обаче могат да бъдат по-скъпи от SaaS ERP, тъй като предприятията трябва да закупят и поддържат своя хардуер и софтуер. Самостоятелно хостваните ERP имат сходни свойства с локалните решения, но поддръжката на ERP предимно не е включена или се заплаща годишна такса отгоре. Самостоятелното хостване може да бъде интересен вариант за компании с големи ИТ отдели и необходимите ресурси за обновяване, поддръжка и управление на ERP и хардуер.

Cloud Managed ERP системите са хибрид между SaaS и самостоятелно хоствани ERP системи. Те разполагат със специализирани сървъри или ресурси за всяка компания и нямат общи бази данни като SaaS. Доставчикът ще актуализира и управлява ERP, следователно компанията не се нуждае от свои ресурси за поддръжка на ERP системата и сървърната среда. Предприятията не трябва да се притесняват за инсталирането, поддръжката или актуализирането на софтуер или хардуер. Cloud Managed ERP системи обикновено са най-евтиният вариант при изчисляване на общата цена на притежание (TCO) за повечето компании от всякакъв размер.

12 предимства на Cloud Managed ERP системите

Има много причини, поради които предприятията трябва да преминат към Cloud Managed ERP. Ето някои от най-важните ползи:

 1. Намалени разходи
 2. Повишена гъвкавост
 3. Мащабируемост
 4. По-лесно персонализиране
 5. Бързо прилагане
 6. Съответствие с регулации
 7. Без притеснения за надстройки и поддръжка
 8. Достъп до най-новите технологии
 9. Данни в реално време
 10. Непрекъснатост на бизнеса и възстановяване на данни
 11. Глобална достъпност
 12. Спокойствие
Намалени разходи

Както беше споменато по-горе, предприятията могат да спестят пари, като използват Cloud Managed ERP система, вместо локална или самостоятелно хоствана. Това е така, защото не е необходимо да се закупува или поддържа хардуер или софтуер. Освен това на предприятията няма да се налага да плащат за поддръжка или актуализации и не се нуждаят от вътрешен ИТ екип.

Повишена гъвкавост

Достъпът до Cloud Managed ERP система в облака е възможен от всяка точка на света, така че предприятията могат да работят от всяко място. Той също така позволява на компаниите бързо и лесно да увеличават или намаляват мащаба си, тъй като трябва да плащат само за използваните ресурси.

Мащабируемост

За бързо развиващите се предприятия използването на Cloud Managed ERP система е от решаващо значение, тъй като тя може бързо и лесно да увеличава или намалява ресурсите им. Това означава, че предприятията плащат само за използваните ресурси и могат да увеличават или намаляват използването им според нуждите. Това е значително предимство пред локалните ERP системи, които са трудни за бързо адаптиране.

По-лесно персонализиране

Едно от основните предимства на използването на Cloud Managed ERP система е, че тя се персонализира много по-лесно от традиционните ERP системи. При управляваната облачна система доставчикът се грижи за цялата персонализация вместо вас, така че не е нужно да се притеснявате за наемането на отделен екип от разработчици, които да правят промени в системата. Ако ERP системата го позволява, може да бъде предоставен и API достъп, за да се даде възможност за допълнителни интеграции.

Бързо прилагане

Много предприятия използват Cloud Managed ERP системи, защото те се настройват по-бързо от локалните или самостоятелно хостваните ERP системи. При управляваната ERP система в облака доставчикът се грижи за цялата инсталация и конфигурация вместо вас. Не е нужно да се притеснявате за наемането на отделен екип от разработчици, за да бъде пусната в действие вашата система. Управляваните облачни ERP системи могат да бъдат пуснати в експлоатация бързо, обикновено в рамките на няколко дни или седмици.

Съответствие с регулации

Едно от основните предимства на използването на Cloud Managed ERP системи е, че е много по-лесно да се спазват разпоредбите и стандартите. За разлика от SaaS ERP системите, които използват споделени бази данни, Cloud Managed ERP системи съхраняват всички данни в специални бази данни, така че предприятията могат да бъдат сигурни, че техните данни са напълно защитени и отговарят на изискванията. Освен това Cloud Managed ERP системи се актуализират и поддържат от доставчика, така че предприятията не трябва да се притесняват за инсталирането и поддръжката или актуализирането на софтуера или хардуера. Това улеснява предприятията да поддържат системата си в съответствие с най-новите разпоредби и стандарти.

Без притеснения за актуализации и поддръжка

Едно от основните предимства на използването на Cloud Managed ERP системи е, че предприятията не се нуждаят от вътрешен ИТ екип, който да поддържа системата. Това означава, че предприятията могат да спестят пари, тъй като не се налага да плащат за вътрешен ИТ персонал, и да освободят ценни ресурси, които могат да се използват за други задачи. Освен това на предприятията няма да им се налага да се притесняват за инсталирането и поддръжката на хардуер или софтуер, което им спестява много време и пари.

Достъп до най-новите технологии

Едно от предимствата на използването на Cloud Managed ERP системи е, че предприятията имат достъп до най-новите технологии. Това означава, че предприятията могат да използват най-новите технологични постижения, за да подобрят своите бизнес процеси и операции.

Данни в реално време

Една от най-големите бизнес ползи от използването на Cloud Managed ERP системи е, че предприятията имат достъп до данни в реално време. Това означава, че предприятията могат да вземат решения в реално време и да избегнат забавяния, когато разчитат на остарели данни. Освен това предприятията могат да свържат своята ERP система с други източници на данни, като например социални медии или бази данни на клиенти, за да получат пълна представа за своя бизнес. Това позволява на предприятията да вземат по-добри решения въз основа на цялата налична информация.

Непрекъснатост на бизнеса и възстановяване данни

Непрекъсваемостта на бизнеса и възстановяването на данни са две от основните предимства на Cloud Managed ERP системите. С Cloud Managed ERP система предприятията могат да бъдат сигурни, че данните им са напълно защитени по време на бедствие. Освен това предприятията могат да се възползват от услугите на доставчика за непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствие, които могат да им помогнат бързо да възстановят работата си в случай на криза. Това може да бъде спасение за предприятията, които разчитат на своята ERP система, за да управляват бизнеса си.

Глобален достъп

Използването на Cloud Managed ERP система ви дава глобален достъп до вашата компания и ERP. Това означава, че фирмите могат да имат достъп до своята ERP система от всяка точка на света, стига да имат интернет връзка.

Спокойствие

Много собственици на бизнес намират спокойствие, когато използват Cloud Managed ERP система. Тъй като всички задачи се поемат от доставчика, собствениците на фирми могат да се съсредоточат върху управлението на бизнеса си и да не се притесняват за поддръжка на ERP система. Освен това предприятията не трябва да се притесняват за високи разходи, както при SaaS или други ERP решения. Това улеснява бизнеса да започне работа с Cloud Manage ERP система и да спести пари.

Заключение за Cloud Managed ERP системи

Ползите от използването на Cloud Managed ERP система са ясни. Предприятията могат да спестят пари, тъй като не се налага да плащат за вътрешен ИТ персонал, и да освободят ценни ресурси, които могат да се използват за други задачи. Освен това предприятията няма да се притесняват за инсталирането и поддръжката на хардуер или софтуер, което им спестява много време и пари. Освен това предприятията имат достъп до най-новите технологии, данни в реално време и глобална достъпност. Благодарение на тези предимства предприятията лесно разбират защо Cloud Managed ERP система е следващата еволюционна стъпка за ERP системите.  

Ако търсите по-лесен начин да управлявате бизнес операциите си и да спазвате разпоредбите и стандартите, тогава SIX ERP ще бъде най-доброто решение за вашия бизнес. SIX е водещ доставчик на Cloud Managed ERP решения и ние можем да ви помогнем да се възползвате от всички предимства, които прочетохте в тази статия.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем да оптимизирате бизнес операциите си.

Очакваме с нетърпение да се свържем с вас!

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

implemeting-a-crm-banner.jpg
Разбиране на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите
Ако искате да имате успешен бизнес, е важно да разполагате с надеждна система за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM. CRM може да ви помогне да проследявате клиентите си,...
human-resouce-management-in-erps-banner.jpg
Управление на човешките ресурси в ERP
Управлението на човешките ресурси (УЧР) е процес на управление на хората в организациите. В традиционния смисъл функциите на УЧР включват набиране, подбор, обучение и възнаграждение. В съвременната епоха обаче обхватът...
team-structure
Структура на екипа за внедряване на ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността. ERP софтуерът интегрира различни бизнес...