ERP Термин
"ABC Анализ"

ABC анализът класифицира идентификаторите на артикулите по стойността и потреблението им. Артикулите, които струват най-много и/или се използват най-често, са "А" категория. Артикулите, които струват най-малко и/или се използват най-рядко, са "С". Всички останали части са артикули попадат "В" категория.

ABC анализът е техника за класифициране на артикулите въз основа на тяхната стойност и употреба. Артикулите от категория "А" са най-ценните и/или най-често използваните, докато артикулите от категория "С" са най-евтините и/или най-малко използваните. Артикулите от категория "В" се намират между тези две крайности.

Тази система за класифициране може да бъде полезна за различни цели, като например определяне на това кои артикули трябва да се съхраняват в складовите наличности или на кои артикули трябва да се даде приоритет по отношение на производството или снабдяването.

Съществуват няколко различни начина за изчисляване на стойностите на ABC, но най-разпространеният метод е да се определи процентна стойност за всяка категория. Например на артикулите от категория А може да се определи стойност от 80 %, на артикулите от категория В може да се определи стойност от 15 %, а на артикулите от категория С може да се определи стойност от 5 %.

Тази система обаче не е лишена от недостатъци, тъй като може да е трудно да се определят точно стойности на артикулите. Освен това ABC анализът не взема предвид всички фактори, които могат да бъдат от значение за вземането на решения, като например времето за доставка или наличността. Въпреки това ABC анализът е полезен инструмент, който може да предостави ценна информация за управлението на запасите и други бизнес процеси.

Свързани статии в блога

implementing-a-wms-banner.jpg
Разбиране на решенията за управление на склада
Системата за складово управление (WMS) е софтуерно приложение, което подпомага ежедневните операции в склада. Системата за складово управление помага да се контролира и направлява движението на материалите в склада и играе съществена роля за оптимизиране на ефективността на тези операции. Има много неща, които трябва да се вземат предвид при внедряването на WMS - от размера и разположението на вашия склад до вида на продуктите, които съхранявате. В тази публикация...

Свързани SIX ERP решения:

Сродни функции на SIX ERP:

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!