ERP Термин
"Приложно-програмен интерфейс (API)"

Функционалност или команди в ERP, които са достъпни за разработчиците, за да подпомогнат интерфейса между ERP и друго решение.

API е съкращение от "Приложно-програмен интерфейс". API е набор от правила, които управляват начина, по който една част от софтуера взаимодейства с друга. Когато два софтуера следват един и същ API, те могат да работят заедно.

В контекста на ERP система API разкрива функционалността на ERP системата на разработчиците, като им позволява да създават персонализирани интеграции и интерфейси между ERP и други софтуерни приложения. Това може да бъде полезно в ситуации, в които готовите интеграции, предоставени от доставчика на ERP, не са достатъчни.  

API може също така да се използва, за да позволи на различните части на ERP системата да комуникират помежду си. Например модулът за поръчки за продажби в ERP системата може да има API, който му позволява да взаимодейства с модула за управление на запасите. Това би позволило на модула за поръчки за продажби да проверява нивата на наличностите в реално време и да предотврати създаването на поръчка за повече артикули, отколкото са налични.

Свързани статии в блога

bg-rrp-3-005-banner.jpg
BG-RRP-3.005 – Финансиране за МСП в България
За МСП (малки и средни предприятия) в България е на разположение ново безвъзмездно финансиране от ЕС и МИР. Във връзка с настоящия фокус върху иновациите и цифровизацията на българската екосистема, Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви нов фонд за подкрепа на МСП в България.Обхватът на този фонд е да даде на МСП възможност да адаптират съвременни технологии като ERP, CRM, Warehousing, HRM или други технологични системи, които им помагат да...
Building an ERP training schedule for your organization
Изготвяне на график за ERP обучение за вашата организация
Създаването на график за ERP обучение e може би най-важната част от успешното внедряване. То изисква внимателно планиране и обмисляне, за да се гарантира, че всички служители имат достатъчно познания за ефективното използване на платформата.При създаването на графика за обучение е изключително важно да се вземат предвид общите цели на организацията, както и специфичните нужди на всеки отдел или длъжностна характеристика. Освен това организацията трябва да вземе предвид всички съществуващи...
ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят начин за по-добро приспособяване на софтуера към специфичните процеси и нужди на компанията и да подобрят потока от данни между системите. Въпреки това, преди да обмислите интеграция, е важно да се информирате за функционалността на съществуващия софтуер и да проучите...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!