ERP Термин
"Действителна цена"

Всяка транзакция с труд или материали се оценява по цената, която плащате на вашия доставчик или служител, за разлика от оценяването на транзакцията по стандартна цена.

"Действителна цена" е цената на материали или труд от продавач или служител. Тази цена обикновено е по-висока от стандартната цена, която е цената, която бихте понесли, ако трябва да закупите същите материали или труд от друг източник. Фактическата себестойност може да се използва и за обозначаване на действителната цена, платена за дадена стока или услуга, за разлика от пазарната цена.

Действителната себестойност е важно да се вземе предвид при вземането на бизнес решения, тъй като тя може да повлияе на крайния резултат. Например, ако обмисляте да закупите ново оборудване, ще искате да сравните действителната цена на оборудването със стандартната цена. Ако действителната цена е значително по-висока от стандартната, може да искате да преразгледате покупката си.

В някои случаи действителната цена може да е по-ниска от стандартната. Това може да се случи, ако успеете да договорите по-добра цена с вашия доставчик или ако намерите по-ефективен начин за производство на същия продукт. Така или иначе, важно е да вземете предвид действителните разходи, когато вземате бизнес решения.

Свързани статии в блога

peppol-einvoicing-header.jpg
Ръководство за електронно фактуриране чрез PEPPOL
PEPPOL е нещо повече от стандарт за електронно фактуриране: това е начин за оптимизиране на световната търговия. Приемането му дава възможност на големи и малки компании да се ориентират в сложността на международните транзакции с лекота и ефективност.Той предлага множество предимства, като например автоматизиране на електронното фактуриране, което свежда до минимум грешките и увеличава производителността. Особено за големите компании със значителни обеми на транзакциите това може да се изрази в...

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!