ERP Термин
"Изходен код "

Изходният код е интелектуалната собственост, която доставчикът на софтуер доставя. Те са известни още като приложение или програми.

Изходният код е интелектуалната собственост на доставчика на софтуер - известен също като приложение или програма. Изходният код е набор от инструкции, които програмистът записва, за да създаде софтуерна програма. Той може да се чете и редактира от хора, но трябва да се преобразува в машинночитаема форма, преди да може да се стартира на компютър.  

Програмите се пишат на определен език, който осигурява структура за програмиста и използва специфични инструкции за управление на последователността от операции, които компютърът извършва.  

Използваният език за програмиране зависи от вида на създавания софтуер и от компютърната платформа, за която е предназначен. Съществуват много различни езици за програмиране, всеки от които има свой синтаксис и семантика. Някои често срещани езици за програмиране включват C++, Java, Python, PHP, JavaScript. 

Искате ли сами да изпробвате SIX?

Нуждаете се от помощ, имате въпроси или желаете да получите безплатна демонстрация?

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за това как обработваме лични данни. Никога няма да споделяме вашите данни!