• ERP Системи
  • 18.07.2022

6 стъпки за подготовка на организацията ви за внедряване на ERP

Основни стъпки за успешно внедряване на EPR

ERP Solutions Implementation
“ Използването на ERP система само за управление на нещата по същия начин, както преди внедряването, е гаранция за разочарование. “

Обмисляте ли внедряване на ERP във вашата организация? Ако е така, важно е да отделите време, за да се подготвите правилно. ERP системите стават все по-популярни, тъй като организациите търсят начини да рационализират дейността си и да станат по-ефективни. Внедряването на ERP може да бъде сложно и предизвикателно, но ако следвате тези шест стъпки, можете да гарантирате, че внедряването ще бъде успешно.

1. Идентифициране на съществуващите проблеми, определяне на ясни цели, мащаб и етапи

Всяко внедряване на ERP трябва да започне с ясно разбиране на бизнес проблемите, които трябва да бъдат решени. Организацията трябва да избере конкретни цели, мащаб и етапи за ERP системата, преди да продължи напред. Без тази яснота внедряването на ERP вероятно ще се провали.

Важно е също така да се направи подробна проверка на съществуващите системи и процеси в организацията. Внедряването на ERP е сложно и предизвикателно и ако има някакви скрити проблеми или проблеми със съществуващи системи, те само ще се увеличат по време на внедряването на ERP. По-добре е тези проблеми да се идентифицират предварително, за да могат да бъдат правилно решени по време на внедряването. 

2. Съгласуване на екипите и управлението

Една от най-важните стъпки е да се уверите, че разполагате с правилния екип. Нуждаете се от хора, които са запалени по проекта и имат способността да го завършат. Втората стъпка е да се уверите, че всички са съгласни с целта, мащаба и стъпките на проекта. Корпоративните ръководители трябва да се включат в проекта още в самото начало, а на всички участници трябва да се предоставят правомощията, самостоятелността и времето, необходими за успешното реализиране на проекта.

Също така запознайте ръководството, включете ръководителите на отделите на ранен етап и се опитайте да получите колкото се може повече "подкрепа" от всички нива на компанията. Това ще улесни разпространяването на информацията и актуализациите надолу по веригата на управление и ще гарантира, че хората са наясно с промените, които могат да засегнат ежедневната им работа.

3. Работа по стратегия за управление на промяната

Внедряването на ERP обикновено е свързано с мащабни промени, докато служителите на всяка компания са свикнали с еднообразните процеси. Често тези промени може да не се приемат лесно. Точно тогава управлението на промените става изключително важно и трябва да бъде вплетено в структурата на внедряването. Това включва подготвяне на служителите с убедително обоснование за промените, целта, мащаба и етапите и целта на този проект. Всички трябва да са запознати отблизо с бизнес модела, визията и целите на проекта. Промяната е за всички и ръководството трябва да поеме ангажимента да поднесе по правилен начин новата ERP система и да отпечата положителна нагласа у потребителите за нея. Многократното съобщаване на тази положителна информация на служителите ще улесни нещата, тъй като ERP системата може да осигури оптимални резултати само когато всеки служител приеме промяната.

4. Подготовка на служителите - обучение, документация и подкрепа

Документацията за крайните потребители е от решаващо значение за определяне на очакванията за внедряването на ERP. Служителите ви трябва да се адаптират към промяната на процесите, новия софтуер и навигация, както и към технологиите, и ще трябва да планирате и подготвите хората за тази промяна, ако искате служителите ви да се приспособят към всичко това в крачка. Подготовката на хората за промяна може да е най-абстрактната концепция в рамките на процеса на внедряване на ERP, но не я пренебрегвайте само защото не можете лесно да измерите готовността. Пренебрегването на обучението и готовността на потребителите може да провали проекта, преди той да е започнал.  

Не забравяйте да предоставите на служителите си достатъчно обучение за новата система. То трябва да включва както начина на използване на софтуера, така и начина на ориентиране в новите работни процеси. Осигурете и достатъчно документация, така че служителите да имат ясна представа какво се очаква от тях. И накрая, не забравяйте да осигурите адекватна подкрепа през целия преходен период. По-вероятно е служителите да постигнат успех, ако се чувстват уверени в способностите си и знаят, че могат да се обърнат към някого за помощ, когато е необходимо. 

5. Познаване на доставчика, ERP системата и процеса на внедряване

Доставчиците на ERP системи имат дългогодишен опит в прилагането на своя софтуер и разполагат със специфични методологии за внедряване, за да осигурят гладко и успешно внедряване. Уверете се, че разбирате тези процеси и как те ще се отразят на вашата конкретна организация. Работете с вашия доставчик или партньор по внедряването, за да адаптирате процеса към вашите нужди - това ще ви подготви за по-успешно внедряване на ERP. Разбирането на философията на вашия доставчик и уверяването, че тя съответства на вашите цели, е от решаващо значение за успешното внедряване. 

6. Създаване на план за действие след внедряване

След въвеждането в експлоатация проектите за внедряване на ERP често се спъват и често се провалят. Много неща могат да се променят, когато екипът по внедряването предаде поддръжката след пускането в експлоатация на вътрешен и външен екип по поддръжка. Наличието на ясна предварителна стратегия за поддръжка след внедряването ще гарантира, че потребителите знаят как да докладват за проблеми, а доставчикът знае какво се очаква от него след внедряването. Важно е също така да разполагате с адекватна техническа поддръжка по време на и след пускането в експлоатация, за да можете бързо да разрешите всички проблеми на потребителите и да предотвратите разочарованието на екипите ви от системата.

Един от начините да помогнете за безпроблемното протичане на процеса след пускането в експлоатация е да създадете "организация" около него. Това може да означава създаване на специален екип, който да управлява поддръжката след пускането в експлоатация, или да назначите човек, който да я наблюдава като част от редовните си задължения. Освен това ще трябва да отчетете допълнителното натоварване на служителите, които може да поемат допълнителни задължения, свързани с новата система. Наличието на план ще помогне да се гарантира, че всички са на една и съща вълна и че всички възникнали проблеми могат да бъдат решени бързо. 

Заключение

Успешното внедряване на ERP изисква добра подготовка, съгласуване на екипа, планиране на управлението на промените и ясно разбиране на доставчика на ERP. Наличието на план за действие след внедряването също е от съществено значение за осигуряване на плавен преход и предотвратяване на евентуални затруднения по пътя. Като предприемете тези стъпки, ще сте на път да се възползвате от всички предимства, които ERP системата може да предложи на вашия бизнес.

Благодаря, за вниманието! Ако имате някакви въпроси или искате да споделите собствения си опит с внедряването на ERP, ще се радваме да ни отговорите в коментарите по-долу.

Искате ли да научите повече за ERP системите? Разгледайте нашия блог за още статии по темата.

Ако обмисляте внедряване на ERP система във вашия бизнес, не забравяйте да изтеглите нашата безплатна електронна книга: Цялостно ръководство за внедряване на ERP. Това ръководство ще ви научи на всичко, което трябва да знаете за ERP системите и как да внедрите такава във вашия бизнес.

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

ERP Solutions Implementation
6 стъпки за подготовка на организацията ви за внедряване на ERP
Обмисляте ли внедряване на ERP във вашата организация? Ако е така, важно е да отделите време, за да се подготвите правилно. ERP системите стават все по-популярни, тъй като организациите търсят...
team-structure
Структура на екипа за внедряване на ERP
Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността. ERP софтуерът интегрира различни бизнес...
human-resouce-management-in-erps-banner.jpg
Управление на човешките ресурси в ERP
Управлението на човешките ресурси (УЧР) е процес на управление на хората в организациите. В традиционния смисъл функциите на УЧР включват набиране, подбор, обучение и възнаграждение. В съвременната епоха обаче обхватът...